Yhteisopettajuus yläkoulussa

Educode on nyt Edita!

Koulutukset löydät jatkossa täältä: https://www.editapublishing.fi/koulutukset/opetus-ja-kasvatus

 

Yhteisopettajuus voimavarana: yksin tekemisestä yhdessä tekemisen malliin

Yhteisopettajuudessa on kyse kahden tai useamman opettajan tasa-arvoisesta yhteistyöstä, jossa he vastaavat opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista yhdessä. Parhaimmillaan yhteisopettajuus on yhdessä oppimista, tekemistä ja jakamista. Se antaa aikaa kehittämiseen, oppilaiden kohtaamiseen sekä tukee työn mielekkyyttä ja siten myös opettajan hyvinvointia ja jaksamista.

Tässä koulutuksessa saat lisäymmärrystä ja -innostusta siihen, mitä mahdollisuuksia yhteisopettajuus voi antaa sinulle. Koulutuksessa saat vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Miten yhteisopettajuus tukee monialaisuuden toteuttamista koulussa? Miten yhteisopettajuus helpottaa eriyttämistä? Miten yhdessä tekemisen kulttuuri vahvistaa hyvinvointia ja lisää työssä jaksamista ja  innostusta?

Toteutusaika ja -paikka

Tilauskoulutus

Kenelle

Yläkoulun opettajille, jotka suunnittelevat tai aloittelevat yhteisopettajuutta. Koulutukseen osallistumista suositellaan yhdessä yhteisopettajuusparin tai -tiimin kanssa.
Koulutus sopii myös työyhteisölle, jossa halutaan lisätä yhteisopettajuutta ja opettajien välistä yhteistyötä.

Koulutuksen sisältö

  • Yhteisopettajuuden periaatteet
  • Mitä yhdessä tekeminen ja opettaminen mahdollistavat?
  • Opettajan vahvuudet, vuorovaikutus ja luottamus yhteistyön voimavarana
  • Yhteisopetusta tukevat rakenteet
  • Pedagogiset menetelmät yhteisopetuksessa
  • Arviointi
  • Yhteisopettajuuden suunnitteleminen: oman suunnitelman avulla kohti käytännön toteutusta

Hyöty osallistujalle

Koulutuksessa käymme läpi yhteisopettajuuden periaatteet, sen toteutustavat, suunnittelun ja arvioinnin. Osallistujana saat kuvan, miten yhteisopettajuuden avulla voidaan tukea oppimista, laaja-alaisten taitojen kehittymistä sekä toteuttaa entistä laadukkaampaa opetusta. Päivän aikana suunnitellaan ohjatusti omassa koulussa toteutettava yhteisopettajuuskokeilu.

Osallistujat pääsevät kehittämään myös omaa yhteisopettajuuttaan. Yhteisopettajuuden toteuttaminen rakennetaan vahvuuksien, arvostavan vuorovaikutuksen ja luottamuksen kulttuurin päälle. Koulutukseen osallistumista suositellaan yhdessä yhteisopettajuusparin tai -tiimin kanssa.

Koulutus voidaan toteuttaa myös koko työyhteisön koulutuksena, kun tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja yhteisopettajuutta koulussa.

Tilaa koulutus työyhteisöllesi omana toteutuksena

Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai kouluusi, ole yhteydessä Iiris Peuraan, iiris.peura@edita.fi 040 842 5036.

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

 

Yhteydenottopyyntö