Yhteisopettajuus lukiossa

Yhteisopettajuus mahdollisuutena: kohti yhteisöllistä oppimisen ja opettamisen kulttuuria

Uudistuva lukiokoulutus asettaa uudenlaisia vaatimuksia oppimiselle ja opettajuudelle: yksin tekemisestä siirrytään kohti laaja-alaista yhdessä tekemisen ja oppimisen kulttuuria.

Yhteisopettajuus mahdollistaa ja tukee uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin kehittymistä, nykyistä laajempien opintojaksojen ja oppiainerajat ylittävien opintojen järjestämistä ja siten opiskelijoiden laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Yhteisopettajuuden keinoin tuetaan myös entistä paremmin ja monipuolisemmin opiskelijoiden osallisuutta ja yksilöllisiä tarpeita.

Parhaimmillaan yhteisopettajuus on yhdessä oppimista, tekemistä ja jakamista. Se antaa aikaa kehittämiseen, opiskelijoiden  kohtaamiseen sekä tukee työn mielekkyyttä ja siten myös opettajan hyvinvointia ja jaksamista.

Toteutusaika ja -paikka

Uusi ryhmä tulossa pian keväälle 2020!
Helsinki, Kalasatama

Hinta

160 €/hlö + alv 24%

Koulutuksen hinta sisältää ennakkokyselyn, koulutuspäivät, koulutusmateriaalit ja aamukahvit.

 

Kenelle

Lukion opettajille, jotka suunnittelevat tai aloittelevat yhteisopettajuutta. Koulutukseen osallistumista suositellaan yhdessä yhteisopettajuusparin tai -tiimin kanssa.
Koulutus sopii myös työyhteisölle, jossa halutaan lisätä yhteisopettajuutta ja opettajien välistä yhteistyötä.

Koulutuksen sisältö

● Yhteisopettajuuden periaatteet
● Mitä yhdessä tekeminen ja opettaminen mahdollistavat?
● Opettajan vahvuudet, vuorovaikutus ja luottamus yhteistyön voimavarana
● Yhteisopetusta tukevat rakenteet
● Pedagogiset menetelmät yhteisopetuksessa
● Arviointi
● Yhteisopettajuuden suunnitteleminen: oman suunnitelman avulla kohti käytännön toteutusta

Hyöty osallistujalle

Koulutuksessa käymme läpi yhteisopettajuuden periaatteet, sen toteutustavat, suunnittelun ja arvioinnin. Osallistujana saat kuvan, miten yhteisopettajuuden avulla voidaan tukea oppimista, laaja-alaisten taitojen kehittymistä sekä toteuttaa entistä laadukkaampaa opetusta. Päivän aikana suunnitellaan ohjatusti oma koulussa toteutettava yhteisopettajuuskokeilu.
Osallistujat pääsevät kehittämään myös omaa yhteisopettajuuttaan. Yhteisopettajuuden toteuttaminen rakennetaan vahvuuksien, arvostavan vuorovaikutuksen ja luottamuksen kulttuurin päälle. Koulutukseen osallistumista suositellaan yhdessä yhteisopettajuusparin tai -tiimin kanssa.
Koulutus voidaan toteuttaa myös koko työyhteisön koulutuksena, kun tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja yhteisopettajuutta koulussa.

 

Tilaa koulutus työyhteisöllesi omana toteutuksena

Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai kouluusi, ole yhteydessä Iiris Peuraan, iiris.peura@edita.fi 040 842 5036.

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

 

Yhteydenottopyyntö