Voimaa yhteisopettajuudesta 27.11.

Opetetaan ja opitaan yhdessä -yhteisopettajuutta rakentamassa

Yhteistyö koulussa lisääntyy ja yhä useampi haluaa yhdistää voimavarat
kollegan kanssa. Useimmat yhteisopettajuutta kokeilleet eivät enää haluaisi
palata vanhaan tapaan opettaa. Miksi? Mitä yhteisopettajuus antaa
opettajille? Entä oppilaille? Miten rakennetaan toimiva yhteistyö? Miten
yhteisopettajuus muuttaa oppimiskulttuuria? Miten sähköisiä työkaluja voi
käyttää hyödyksi yhteissuunnittelussa?

Yhteisopettajuus voi tuoda kaivattua lisäaikaa oppilaiden kohtaamiselle ja
lisätä opettajien työn mielekkyyttä ja työssä jaksamista. Yhteisopettajuus antaa
myös mahdollisuuden kehittymiselle ja uuden oppimiselle.

Toteutusaika ja -paikka

27.11.2018, Koulutus pidetään Helsingissä hyvien kulkuyhteyksien varrella

Kesto

9:00-16:00

Kenelle

Luokanopettajille, jotka suunnittelevat tai aloittelevat
yhteisopettajuutta sekä työyhteisölle, jossa halutaan lisätä yhteisopettajuutta
ja opettajien välistä yhteistyötä. Koulutukseen kannattaa osallistua työparin
kanssa.

Koulutuksen sisältö

 Yhteisopettajuuden periaatteet
 Mitä yhteistyö antaa opettajalle?
 Yhteisopettajuuden sopimukset ja arvokeskustelu
 Sujuva arki – työn suunnittelu
 Oppimisympäristön rakentaminen
 Arviointi
 Yhteistyö kodin kanssa

Hyöty osallistujalle

Koulutuksessa käymme läpi yhteisopettajuuden periaatteita ja opettajien
välisen yhteistyön eri tasoja ja muotoja tavoitteena tasa-arvoinen
yhteisopettajuus. Päivän aikana annetaan käytännön työkaluja oman
yhteisopettajuuden aloittamiseksi tai syventämiseksi. Koulutukseen osallistujat
pääsevät myös konkreettisesti kehittämään omaa yhteisopettajuuttaan.
Koulutus voidaan toteuttaa myös koko työyhteisön koulutuksena, kun
tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja yhteisopettajuutta koulussa.

Perumisehdot

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. Myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle henkilölle.

Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Tilaa koulutus työyhteisöllesi omana toteutuksena

Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai kouluusi, ole yhteydessä Iiris Peuraan, iiris.peura@edita.fi +358 40 842 5036

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

Yhteydenottopyyntö