Yhteisopettajuus alakoulussa

Educode on nyt Edita!

Koulutukset löydät jatkossa täältä: https://www.editapublishing.fi/koulutukset/opetus-ja-kasvatus

 

Opetetaan ja opitaan yhdessä -yhteisopettajuutta rakentamassa

Yhteistyö koulussa lisääntyy ja yhä useampi haluaa yhdistää voimavarat kollegan kanssa. Useimmat yhteisopettajuutta kokeilleet eivät enää haluaisi palata vanhaan tapaan opettaa. Miksi? Mitä yhteisopettajuus antaa opettajille? Entä oppilaille? Miten rakennetaan toimiva yhteistyö? Miten yhteisopettajuus muuttaa oppimiskulttuuria? Miten sähköisiä työkaluja voi käyttää hyödyksi yhteissuunnittelussa?

Yhteisopettajuus voi tuoda kaivattua lisäaikaa oppilaiden kohtaamiselle ja lisätä opettajien työn mielekkyyttä ja työssä jaksamista. Yhteisopettajuus antaa myös mahdollisuuden kehittymiselle ja uuden oppimiselle.

Toteutusaika ja -paikka

Tilauskoulutus

Kesto

1 pvä, tilaajan tarpeiden mukaan

Kenelle

Luokanopettajille, jotka suunnittelevat tai aloittelevat yhteisopettajuutta sekä työyhteisölle, jossa halutaan lisätä yhteisopettajuutta
ja opettajien välistä yhteistyötä. Koulutukseen kannattaa osallistua työparin kanssa.

Koulutuksen sisältö

  • Yhteisopettajuuden periaatteet
  • Mitä yhteistyö antaa opettajalle?
  • Yhteisopettajuuden sopimukset ja arvokeskustelu
  • Sujuva arki – työn suunnittelu
  • Oppimisympäristön rakentaminen
  • Arviointi
  • Yhteistyö kodin kanssa

Hyöty osallistujalle

Koulutuksessa käymme läpi yhteisopettajuuden periaatteita ja opettajien välisen yhteistyön eri tasoja ja muotoja tavoitteena tasa-arvoinen yhteisopettajuus. Päivän aikana annetaan käytännön työkaluja oman yhteisopettajuuden aloittamiseksi tai syventämiseksi. Koulutukseen osallistujat pääsevät myös konkreettisesti kehittämään omaa yhteisopettajuuttaan.
Koulutus voidaan toteuttaa myös koko työyhteisön koulutuksena, kun tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja yhteisopettajuutta koulussa.

Tilaa koulutus työyhteisöllesi omana toteutuksena

Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai kouluusi, ole yhteydessä Iiris Peuraan, iiris.peura@edita.fi +358 40 842 5036

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

Yhteydenottopyyntö