Varhennettu kieltenopetus – räätälöidyt koulutukset

Educode on nyt Edita!

Koulutukset löydät jatkossa täältä: https://www.editapublishing.fi/koulutukset/opetus-ja-kasvatus

 

Varhennettu A1-kielen opetus laajeni kaikkiin kouluihin ympäri Suomen syksyllä 2019 ja täydennyskoulutusta kaipaavat niin kieltenopettajat kuin luokanopettajatkin.

Tarjoannassamme on:

 

1) Yksipäiväinen aloituspaketti varhennetuun kielenopetukseen

Yksipäiväisessä Starttipäivässä luodaan yleiskatsaus varhennetun kielenopetuksen teoriaan, opetussuunitelmaan, käytänteisiin ja toiminnallisiin menetelmiin.

 

2) Teidän tarpeeseenne yhteistyössä räätälöitävä kokonaisuus

Suunnittelemme teille mielellämme myös oman koulutuskokonaisuuden eri teemoista ja moduuleista tarpeenne mukaan. Laajuus voi olla yhdestä viiteen päivään, tarvittaessa pidempikin. Kokonaisuuteen on mahdollista sisällyttää webinaareja ja verkkotyöskentelyä.

Tavoittet

 • syventää osallistujien tietoja ja taitoja varhennetusta kielenopetuksesta tutkimustietoon ja käytännön kokemukseen pohjautuen
 • vahvistaa osallistujien osaamista alkuopetuksessa ja kielten oppimisessa
 • kehittää valmiuksia kielen oppimisen mallien ja tapojen luomiseen
 • ohjata ja tukea koulujen kieltenopetuksen kehittämistä osana toimintakulttuuria
 • luoda malleja ja rakennetaan valmiita suunnitelmia oppitunneilla käytettäväksi
 • jakaa toimivia käytänteitä

Menetelmät

Koulutuksessa toiminta ja teoreettinen aines kietoutuvat yhteen niin, että osallistuja pääsee soveltamaan aiempaa osaamistaan ja uutta tietoa oman työnsä kontekstissa. Kontaktipäiviin sisältyy asiantuntijaosuuksia valituista teemoista sekä oman työn kehittämistä ja suunnittelua. Koulutus on osallistujalähtöistä ja -keskeistä, tarvelähtöistä ja joustavaa.

Hyöty osallistujille

Koulutuksen jälkeen osallistujilla on ymmärrys varhennetun kielenopetuksen periaatteista ja hyvät lähtökohdat lähteä suunnittelemaan omaa opetustaan.                                         

 

Teemoja ja osa-alueita, joista koulutuskokonaisuus voi muodostua:

 • Kielen varhentamisen oppimisprosessi, kielitaidon kehittyminen ja lasten valmiudet oppia kieliä
 • Varhaisen kielenoppimisen tavoitteet ja varhennetun A1-kielen opetussuunnitelma
 • Käytännön toteutusmalleja kouluissa
 • Kielitietoisuus sekä kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden huomioiminen A1-kielen opetuksessa
 • Alkuopetuksen didaktiikkaa kieltenopettajille
 • Kielipedagogiikkaa luokanopettajille
 • Samanaikaisopettajuuden kehittäminen ja opettajien välinen yhteistyö
 • Toiminnallisia työtapoja varhennettuun kieltenopetukseen
 • Digitaaliset työkalut ja varhennetun kielenopetuksen materiaalit
 • Kieli, kulttuuri ja niiden suhde toisiinsa
 • Vertaiskouluttaja varhennetun kielenopetuksen osaamisen kehittäjänä

 

 

Varhennetun kieltenopetuksen koulutus voi muodostua eri osa-alueista. Ota yhteyttä niin räätälöidään teille sopiva kokonaisuus! iiris.peura@edita.fi, puh. 040 842 5036.

 

Yhteydenottopyyntö