Varhaiskasvatuksen johtajien koulutusohjelma

Kohti oppivaa yhteisöä

Koulutusohjelman tavoitteena antaa osallistujille valmiuksia kehittää varhaiskasvatussuunnitelman mukaista pedagogiikkaa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria omassa yksikössään ja rakentaa yhdessä henkilöstön kanssa oppivaa yhteisöä.

Kenelle

Päiväkodin johtajat.

Suosittelemme, että valmennukseen osallistuu johtajapari.

Kesto

Tilauskoulutus,  4 päivää (2 pv + 1 pv + 1 pv)

Valmennuksessa opitaan

  • rakentamaan osallistavat ja vastuuttavat pedagogisen kehittymisen rakenteet päiväkotiin.
  • valmentavan  johtajan työtavat ja menetelmät ja opitaan rakentamaan henkilökohtainen toimiva työkalupakki johtajuuden tueksi
  • hyödyntämään  työkaluja ryhmässä olevan lastentarhanopettajan valmentavaan rooliin
  • lisäämään lasten osallisuutta käytännössä
  • hyödyntämään osallistavia malleja vanhempien kanssa

Valmennuksen aikana syntyy

  • jatkosuunnitelma
  • johtamisen työkalupakki
  • vertaisoppimisen ja tutoroinnin mallit

Koulutuksessa käytettävät menetelmät

Koulutuksen menetelmät vastaavat nykyaikaista oppimiskäsitystä ja perustuvat pedagogisesti uuden oppimisen filosofiaan. Koulutus on osallistujalähtöistä ja -keskeistä, tarvelähtöistä ja joustavaa. Näin tiedon ja kokemuksen kautta sisäistyy tavoitteena oleva oppivan yhteisön toimintakulttuuri ja opppimiskäsitys.

Ohjelman kouluttaja toimii fasilitaattorina ja sytykkeen antajana. Tieto-osiot, kokemuksellisuus, reflektio ja harjoittelu vuorottelevat. Osallistujat tutkivat ja oppivat yhdessä ja jakavat tietoa toisilleen myös lähipäivin välissä.

Kouluttaja

KM, työnohjaaja Ulla Rasimusta. Ullalla on yli 15 vuoden kokemus varhaiskasvatuksen ja opetusalan työyhteisöjen ja esimiesten valmennuksesta. Ulla on erittäin pidetty kouluttaja ja hänen saamansa palaute  on jatkuvasti erinomaista.

Tiedustelut

Kysy lisää ja tilaa räätälöity koulutus omalle työyhteisöllesi!

Ota yhteyttä Iiris Peuraan, iiris.peura@edita.fi, 040 842 5036 tai jätä tarjouspyyntö.

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajaorganisaation koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti. Kaikille osallistujille lähetetään ennakkokysely, jolla varmistetaan koulutuksen sopivuus ryhmälle.

Yhteydenottopyyntö