Päiväkodin johtajien koulutusohjelma 12.-13.2. ja 21.3.2019

Päiväkodin johtajien valmennusohjelma

Kohti oppivaa yhteisöä

Valmennusohjelman tavoitteena antaa osallistujille  valmiuksia kehittää varhaiskasvatussuunnitelman mukaista yhteisöllistä toimintakulttuuria ja sitouttaa koko yhteisö kehittämään pedagogiikkaa ja rakentamaan hyvinvoivaa yhteisöä.

Kenelle

Päiväkodin johtajat.

Suosittelemme, että valmennukseen osallistuu johtajapari.

Kesto ja ajankohdat

3 päivää (2 pv + 1 pv)
12.-13.2.2019 ja 21.3.2019

Hinta

Early bird -hinta 21.12.2018 asti 550 €/hlö + alv 24% (tämän jälkeen 590€ + alv 24%)
Koulutuksen hinta sisältää ennakkokyselyn, inspiroivat koulutuspäivät, lähipäivien välissä oppimistehtävän, koulutusmateriaalit ja aamukahvit.
Koulutus järjestetään Helsingissä, Kalasatamassa.

Valmennuksessa opitaan

 • rakentamaan osallistavat ja vastuuttavat yhteisöllisen toimintakulttuurin, pedagogisen kehittymisen ja johtamisen rakenteet ja toimintatavat
 • tukemaan käytännössä työyhteisön hyvinvointia
 • käyttämään valmentavan  johtajan työtapoja ja menetelmiä
 • rakentamaan henkilökohtainen toimiva työkalupakki johtajuuden tueksi
 • hyödyntämään lastentarhanopettajan pedagogisessa johtamisessa valmentavia työtapoja
 • lisäämään lasten osallisuutta käytännössä
 • käyttämään osallistavia malleja vanhempien kanssa
 • hyödyntämään vertaisoppimista ja tutorointia omassa yhteisössä

Valmennuksen aikana syntyy

 • oman työyhteisön valmentamisen suunnitelma
 • johtamisen työkalupakki
 • vertaisoppimisen ja tutoroinnin mallit

Valmennuksessa käytettävät menetelmät

Koulutuksen oppimiskäsitys ja pedagogiset menetelmät perustuvat uuden oppimisen filosofiaan. Koulutus on osallistujalähtöistä, tarpeet huomioivaa ja joustavaa. Näin uuden tiedon ja päivien aikana syntyvän kokemuksen kautta sisäistyy oppivan yhteisön toimintakulttuuri ja miten se luodaan.

Ohjelman kouluttaja toimii fasilitaattorina ja sytykkeen antajana. Tieto-osiot, kokemuksellisuus, reflektio ja harjoittelu vuorottelevat. Osallistujat tutkivat ja oppivat yhdessä ja jakavat tietoa toisilleen myös lähipäivien välissä.

Kouluttaja

KM, työnohjaaja Ulla Rasimus. Ullalla on yli 15 vuoden kokemus varhaiskasvatuksen ja opetusalan työyhteisöjen ja esimiesten valmennuksesta. Ulla on erittäin pidetty kouluttaja ja hänen saamansa palaute on jatkuvasti erinomaista.

Tilaa koulutus omana toteutuksena ryhmällesi

Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai muulle ryhmälle, ole yhteydessä Iiris Peuraan, iiris.peura@edita.fi +358 40 842 5036

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

Yhteydenottopyyntö