Uusissa koulutuksissa varhennettua kielenopetusta ja S2-oppilaan tukea

Educoden kevään uusia koulutuksia yhdistää uudessa opetussuunnitelmassakin tärkeäksi nouseva kielitietoisuus ja sen erinäkökulmat. Toisaalta kielitietoisuus liittyen kielen erilaisiin muotoihin, miten sitä käytetään eri tilanteissa ja minkälaista kieltä koulussa tarvitaan. Kielitietoisuus ilmenee myös siinä, että huomioidaan ja arvostetaan sitä, että kouluyhteisössä puhutaan monia eri kieliä.

Vieraskielisten oppilaiden määrä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa kasvaa eri puolilla Suomea. Educoden uudessa S2-oppilaan tuki luokassa -koulutuksessa opettajat saavat käytännön ideoita S2-oppilaiden kielitietoiseen opettamiseen ja konkreettisia keinoja kiireiseen opetustyöarkeen. Koulutus on suunnattu kaikille luokanopettajille ja aineenopettajille, jotka opettavat S2-oppilaita.

Ensi lukuvuonna 2019-2020 kaikki ekaluokkalaiset ympäri Suomen alkavat opiskella ensimmäistä vierasta kieltä.  Edocoden Varhennetun kielen starttipäivässä kielenopetuksen varhentamisen kokeiluissa ja opetussuunnitelmatyössä mukana olleet asiantuntijaopettajat antavat varhennettua kieltä opettaville luokanopettajille ja aineenopettajille tietoa, teoriaa ja käytännön vinkkejä opetuksen käynnistämiseen omien oppilaiden kanssa.

Molemmista koulutuksista on avattu ilmoittautuminen syksyn avoimiin päiviin koulutukset-sivulla. Koulutukset ovat tilattavissa myös paikallisina toteutuksina omalle ryhmällesi.