Uusi lukio

RAKENNETAAN YHDESSÄ UUSI LUKIO

Meneillään oleva lukiouudistus pitää sisällään sekä lukiolain että lukion toiminnallisen uudistamisen, ja sen tavoitteena on:

 • lisätä lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona,
 • vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä
 • sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle.

Keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat muun muassa yksilöllisemmät ja joustavammat opintopolut sekä niiden vaatima ohjaus ja tuki, oppiainerajat ylittävät opinnot sekä entistä tiiviimpi yhteistyö korkeakoulujen kanssa. Tärkeä näkökulma uudistuksessa on myös koulun ulkopuolella hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.

Rakennetaan yhdessä uusi lukio – valmennus on uudistusten toimeenpanoa ja johtoryhmätyötä tukeva kokonaisuus.

Koulutus koostuu neljästä lähipäivästä, joissa on uuden lukion mukaiset teemat. Päivien välissä teemojen toimeenpanoa harjoitellaan omassa oppilaitoksessa ja päiviin valmistaudutaan välitehtävillä. Keskeiset työmenetelmät lähipäivissä ovat yhteistoiminnallisuus ja vertaistyöskentely. Keynote-puhujat johdattelevat päivien aikana keskeisimpiin teemoihin.

Aika ja paikka

Tilauskoulutus

Kenelle

Lukiorehtorit ja vara-/apulaisrehtorit sekä johtoryhmät.

Hyöty osallistujalle

 • osallistujat saavat valmiuksia  ja malleja suunnitella ja toteuttaa uudenlaisia rakenteita ja uuden lukiolain mukaista lukiokoulutusta.
 • osallistujat saavat tukea omaan johtamiseen ja johtamisen rakenteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Valmennuksen aluksi on tärkeää tunnistaa oman lukion nykytila ja asettaa tavoitteet sekä visio, joihin pääsemistä koulutuskokonaisuus tukee. Nykytilaan kuuluu keskeisesti sekä vahvuuksien ja mahdollisuuksien että uhkien tunnistaminen ja niiden näkyväksi tekeminen.

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu seuraavista kokonaisuuksista, jotka vuorottelevat lähipäivissä:

 • Johtaminen, sen rakenteet ja viestintä
 • Yhteistyö lukion sisällä ja yhteistyöverkostossa ml. korkeakouluyhteistyö
 • Yksilölliset opinpolut ja ohjaus
 • Arviointi lukiossa
 • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, myös koulun ulkopuolella hankittu.
 • Kansainvälisyys
 • Tulevaisuustaidot
 • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Tilaa koulutus työyhteisöllesi omana toteutuksena

Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai kouluusi, ole yhteydessä Iiris Peuraan, iiris.peura@edita.fi +358 40 842 5036

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

Yhteydenottopyyntö