Tutoropettajan ja vertaiskouluttajan koulutusohjelma 5.-6.3. ja 11.4.2019

Tutoropettajan ja vertaiskouluttajan koulutusohjelma

Educoden suosittu Tutoropettajan ja vertaiskouluttajan koulutusohjelma alkaa taas keväällä 2019!

Kesto

Kolme innostavaa lähipäivää: 5.-6.3. ja 11.4.2019

Kenelle

Tutoropettajille

Tavoitteet

Tutoropettajien koulutus antaa opettajalle valmiuksia tutoropettajana toimimiseen.
OPH:n linjauksen mukaisesti koulutus:

 • antaa välineitä monipuolisten pedagogisten kehittämismenetelmien hallintaan ja jakamiseen
 • kehittää opettajan pedagogisia ja digitaalisia taitoja
 • lisää opettajan aikuis- ja vertaiskouluttajaosaamista
 • kehittää opettajan mentorointi- ja valmennustaitoja
 • lisää vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötä
 • kannustaa innovaatioihin ja kokeiluihin

Työtavat ja toiminnallisuus

Koulutuksessa toiminta ja teoreettinen aines kietoutuvat yhteen niin, että osallistuja pääsee soveltamaan aiempaa osaamistaan, uutta tietoa oman työnsä kontekstissa.

Kontaktipäiviin sisältyy asiantuntijaosuuksia valituista teemoista sekä vertaistyöskentelyä. Olennaisena osana on myös jatkuva case-työskentely, jossa yhdessä ratkotaan osallistujien arkityön tehtäviä ja haasteita.

Koulutuksen sisältö

1. päivä 5.3.2019

Tutorina uudessa roolissa ja kouluyhteisössä

 • Toiminnan tavoitteet, organisointi ja työnkuva
 • Uudenlaisen työroolin ja ammatti-identiteetin rakentaminen
 • Tutoroinnin välineet – koulutus, mentorointi ja valmennustaidot
 • Konsultatiivisen vuorovaikutuksen elementit
 • Kokeilu on oppimista – kokeilukulttuurin perusteet

2. päivä 6.3.2019

Digipäivä

 • Opettajan digitaidot
 • Taidot tukea muita opettajia digitaalisuuden tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä
 • Kuinka yhdistää digitaaliset välineet ja ohjelmat osaksi oppimista?

3. päivä 11.4.2019

Tutor yhteisen oppimisen tukijana

 • Opetussuunnitelma koulun/lukion työn määrittäjänä
 • Oppimiskäsityksestä pedagogiikkaan ja oppimiseen
 • Laaja-alainen osaaminen oppimisen tavoitteena
 • Toimintakulttuurin rakennusaineet ja merkitys
 • Koulu oppivana yhteisönä – osallisuuden, yhteisöllisyyden ja oppimisen tukeminen tutoropettajan työnä

Perumisehdot

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. Myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle henkilölle.

Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Tilaa koulutus työyhteisöllesi omana toteutuksena

Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai kouluusi, ole yhteydessä Iiris Peuraan, iiris.peura@edita.fi +358 40 842 5036

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

Yhteydenottopyyntö