Tutoropettajan ja vertaiskouluttajan koulutusohjelma 25.-26.9. ja 7.11.2019

Tutoropettajan ja vertaiskouluttajan koulutusohjelma

Educoden suosittu Tutoropettajan ja vertaiskouluttajan koulutusohjelma alkaa taas syksyllä 2019!

Koulutusaika ja paikka

3 päivää (2 pv + 1 pv)
25.-26.9.2019 ja 7.11.2019

Edita Publishingin tilat, Verkkosaarekatu 5,
Helsinki (Kalasataman metroaseman lähellä)     

Hinta

550 €/hlö + alv 24%

Koulutuksen hinta sisältää ennakkokyselyn, koulutuspäivät, koulutusmateriaalit ja aamukahvit.

Kenelle

Tutoropettajille

Tavoitteet

Tutoropettajien koulutus antaa opettajalle valmiuksia tutoropettajana toimimiseen.
OPH:n linjauksen mukaisesti koulutus:

 • antaa välineitä monipuolisten pedagogisten kehittämismenetelmien hallintaan ja jakamiseen
 • kehittää opettajan pedagogisia ja digitaalisia taitoja
 • lisää opettajan aikuis- ja vertaiskouluttajaosaamista
 • kehittää opettajan mentorointi- ja valmennustaitoja
 • lisää vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötä
 • kannustaa innovaatioihin ja kokeiluihin

Työtavat ja toiminnallisuus

Koulutuksessa toiminta ja teoreettinen aines kietoutuvat yhteen niin, että osallistuja pääsee soveltamaan aiempaa osaamistaan, uutta tietoa oman työnsä kontekstissa.

Kontaktipäiviin sisältyy asiantuntijaosuuksia valituista teemoista sekä vertaistyöskentelyä.

Koulutuksen sisältö

1. päivä 

Tutorina uudessa roolissa ja kouluyhteisössä

 • Toiminnan tavoitteet, organisointi ja työnkuva
 • Uudenlaisen työroolin ja ammatti-identiteetin rakentaminen
 • Tutoroinnin välineet – koulutus, mentorointi ja valmennustaidot
 • Konsultatiivisen vuorovaikutuksen elementit
 • Kokeilu on oppimista – kokeilukulttuurin perusteet

 

2. päivä 

Digipäivä

 • Tutoropettajan digitaaliset työvälineet ja -tavat
  • konkreettisia näkökulmia tutoropettajan työhön ja niihin sopivia harjoituksia
 • Menetelmiä digitaalisuuden pedagogiseen hyödyntämiseen
  • tutkimustuloksia
  • SAMR-malli digipedagogiikan jäsentämisessä

 

3. päivä 

Tutor yhteisen oppimisen tukijana

 • Opetussuunnitelma koulun/lukion työn määrittäjänä
 • Oppimiskäsityksestä pedagogiikkaan ja oppimiseen
 • Laaja-alainen osaaminen oppimisen tavoitteena
 • Toimintakulttuurin rakennusaineet ja merkitys
 • Koulu oppivana yhteisönä – osallisuuden, yhteisöllisyyden ja oppimisen tukeminen tutoropettajan työnä

 

Tilaa koulutus työyhteisöllesi omana toteutuksena

Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai kouluusi, ole yhteydessä Iiris Peuraan, iiris.peura@edita.fi +358 40 842 5036

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

Yhteydenottopyyntö