Tutoropettajan ja vertaiskouluttajan koulutusohjelma

Educode on nyt Edita!

Koulutukset löydät jatkossa täältä: https://www.editapublishing.fi/koulutukset/opetus-ja-kasvatus

 

Tutoropettajan ja vertaiskouluttajan koulutusohjelma

 

Koulutusaika ja paikka

Tilauskoulutus 

Kenelle

Tutoropettajille

Tavoitteet

Tutoropettajien koulutus antaa opettajalle valmiuksia tutoropettajana toimimiseen.
OPH:n linjauksen mukaisesti koulutus:

 • antaa välineitä monipuolisten pedagogisten kehittämismenetelmien hallintaan ja jakamiseen
 • kehittää opettajan pedagogisia ja digitaalisia taitoja
 • lisää opettajan aikuis- ja vertaiskouluttajaosaamista
 • kehittää opettajan mentorointi- ja valmennustaitoja
 • lisää vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötä
 • kannustaa innovaatioihin ja kokeiluihin

Työtavat ja toiminnallisuus

Koulutuksessa toiminta ja teoreettinen aines kietoutuvat yhteen niin, että osallistuja pääsee soveltamaan aiempaa osaamistaan, uutta tietoa oman työnsä kontekstissa.

Kontaktipäiviin sisältyy asiantuntijaosuuksia valituista teemoista sekä vertaistyöskentelyä.

Koulutuksen sisältö

1. päivä 

Taidot tukea muita opettajia uuden pedagogiikan toteuttamisessa

 • Vertaisohjaamisen / vertaiskouluttamisen taidot
 • Mentorointi- ja valmennustaidot / työparitoiminta ja tiimityötaidot arjessa
 • Tutoropettajan fasilitointitaidot
 • Oma rooli tutoropettajana

 

2. päivä 

Digipäivä

 • Tutoropettajan digitaaliset työvälineet ja -tavat
  • konkreettisia näkökulmia tutoropettajan työhön ja niihin sopivia harjoituksia
 • Menetelmiä digitaalisuuden pedagogiseen hyödyntämiseen
  • tutkimustuloksia
  • SAMR-malli digipedagogiikan jäsentämisessä

 

3. päivä 

Taidot tukea muita opettajia toimintakulttuurin muutoksen tekemisessä

 • Miten tiedostamme työyhteisön ryhmädynamiikan ilmiöitä?
 • Miten luomme rakenteita, jotka edistävät yhteisön oppimista ja osaamisen kehittymistä?
 • Mistä oppiva yhteisö rakentuu?
 • Tiimityö, yhteisöllisyys ja jaettu johtajuus käytännössä

 

Perumisehdot

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. Myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle henkilölle.

Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

 

Tilaa koulutus työyhteisöllesi omana toteutuksena

Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai kouluusi, ole yhteydessä Iiris Peuraan, iiris.peura@edita.fi +358 40 842 5036

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

Yhteydenottopyyntö