Tutoropettajan ja vertaiskouluttajan koulutusohjelma

Kohti oppivaa yhteisöä!

Kuinka jakaa omaa osaamista kiinnostavasti, vaikuttavasti ja osallistavasti kollegoille ja sidosryhmille? Mitkä ovat toimivimmat keinot osallistaa työyhteisön jäseniä opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen kehittämistyöhön, yhteisöllisen  toimintakulttuurin kehittämiseen sekä digitaitoihin.

Kenelle

Tutoropettajat ja rehtorit

Tavoite

Koulutusohjelman tavoitteena on valmentaa tutoropettajia, joilla on valmiudet kehittää opetussuunnitelman mukaista pedagogiikkaa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria sekä rakentaa yhdessä koko työyhteisön kanssa oppivaa yhteisöä.

Tavoitteena on myös yhteisödynamiikan osaamisen syventäminen: yhteiset tavoitteet, rakenteet ja sosiaalinen vuorovaikutus.

Menetelmät

Koulutuksen menetelmät vastaavat nykyaikaisia oppimiskäsityksiä ja perustuvat pedagogisesti uuden oppimisen filosofiaan. Koulutus on osallistujalähtöistä ja -keskeistä, tarvelähtöistä ja joustavaa. Ohjelman kouluttajat ovat fasilitaattoreita ja sytykkeiden antajia. Osallistujat tutkivat, opettavat ja oppivat yhdessä.

Hyöty osallistujalle

Osallistuja saa vankat taidot ja tiedot tutoropettajana toimimiseen. Hän saa intoa ja repullisen välineitä työn toteuttamiseksi kunnassa ja koulussa.

Hyöty organisaatiolle

Kunta hyötyy koulutuksesta saamalla taitavia tutoropettajia, jotka pystyvät ohjaamaan muita opettajia taitavasti, innostavasti ja muita opettajien osallistaen.

Kesto

4 innostavaa lähipäivää, lähipäivien välissä on oppimistehtäviä

 

Yksi esimerkki koulutuksen sisällöstä

 

1 Päivä

 • Taidot tukea muita opettajia uuden pedagogiikan toteuttamisessa
 • Vertaisohjaamisen / vertaiskouluttamisen taidot
 • Mentorointi- ja valmennustaidot / työparitoiminta ja tiimityötaidot arjessa
 • Harjoituksia eri menetelmin
 • Oppimistehtävän alustus

 

2 Päivä

 • Taidot tukea muita opettajia digitaalisuuden tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä
 • Oppimistehtävän jako ja palautusohjeet

 

3 Päivä

 • Oppilaiden tukeminen tiimityötaidoissa
 • Tutoropettajan fasilitointitaidot, luento ja harjoitus
 • Vuorovaikutustaidot, luento ja harjoitus
 • Tutoropettajan oma hyvinvointi
 • Oma rooli tutoropettajana
 • Oppimistehtävän jako ja palautusohjeet

 

4 Päivä, Tutoropettaja uuden toimintakulttuurin edistäjänä

 • Taidot tukea muita opettajia koulun johtoryhmän tukena toimintakulttuurin muutoksen tekemisessä
 • Miten tiedostamme työyhteisön ryhmädynamiikan ilmiöitä ja luomme rakenteita, jotka edistävät yhteisön oppimista ja osaamisen kehittymistä?
 • Millaisin konkreettisin tavoin voimme tukea pedagogista johtamista?
 • Mistä oppiva yhteisö rakentuu?
 • Tiimityö, yhteisöllisyys ja jaettu johtajuus käytännössä

 

Kouluttajat

Opetusneuvos Martti Hellström ja KM, työyhteisövalmentaja Ulla Rasimus. Kouluttajien saama palaute on jatkuvasti ollut erinomaista.

 

Pyydä tarjous!


Tutoropettajien koulutus voi muodostua eri osa-alueista. Ota yhteyttä! iiris.peura@edita.fi, puh. 040 842 5036.