Tutoropettajan ja vertaiskouluttajan koulutusohjelma, alkaa 19.3. Helsinki

Kohti oppivaa yhteisöä!

Kuinka jakaa omaa osaamista kiinnostavasti, vaikuttavasti ja osallistavasti kollegoille ja sidosryhmille? Mitkä ovat toimivimmat keinot osallistaa työyhteisön jäseniä opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen kehittämistyöhön, yhteisöllisen  toimintakulttuurin kehittämiseen sekä digitaitoihin.

Kesto

Neljä innostavaa lähipäivää: 19-20.3., 26.4. ja 7.5.

Kenelle

Tutoropettajat ja rehtorit

Tavoite

Koulutusohjelman tavoitteena on valmentaa tutoropettajia, joilla on valmiudet kehittää opetussuunnitelman mukaista pedagogiikkaa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria sekä rakentaa yhdessä koko työyhteisön kanssa oppivaa yhteisöä.

Tavoitteena on myös yhteisödynamiikan osaamisen syventäminen: yhteiset tavoitteet, rakenteet ja sosiaalinen vuorovaikutus.

Menetelmät

Koulutuksen menetelmät vastaavat nykyaikaisia oppimiskäsityksiä ja perustuvat pedagogisesti uuden oppimisen filosofiaan. Koulutus on osallistujalähtöistä ja -keskeistä, tarvelähtöistä ja joustavaa. Ohjelman kouluttajat ovat fasilitaattoreita ja sytykkeiden antajia. Osallistujat tutkivat, opettavat ja oppivat yhdessä.

Hyöty osallistujalle

Osallistuja saa vankat taidot ja tiedot tutoropettajana toimimiseen. Hän saa intoa ja repullisen välineitä työn toteuttamiseksi kunnassa ja koulussa.

Hyöty organisaatiolle

Kunta hyötyy koulutuksesta saamalla taitavia tutoropettajia, jotka pystyvät ohjaamaan muita opettajia taitavasti, innostavasti ja muita opettajien osallistaen.

Koulutuksen sisältö

1 Päivä

 • Taidot tukea muita opettajia uuden pedagogiikan toteuttamisessa
 • Vertaisohjaamisen / vertaiskouluttamisen taidot
 • Mentorointi- ja valmennustaidot / työparitoiminta ja tiimityötaidot arjessa
 • Tutoropettajan fasilitointitaidot

 

2 Päivä, Tutoropettaja uuden toimintakulttuurin edistäjänä

 • Taidot tukea muita opettajia toimintakulttuurin muutoksen tekemisessä
 • Miten tiedostamme työyhteisön ryhmädynamiikan ilmiöitä?
 • Miten luomme rakenteita, jotka edistävät yhteisön oppimista ja osaamisen kehittymistä?
 • Mistä oppiva yhteisö rakentuu?
 • Tiimityö, yhteisöllisyys ja jaettu johtajuus käytännössä

 

3 Päivä

 • Opettajan digitaidot
 • Taidot tukea muita opettajia digitaalisuuden tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä
 • Kuinka yhdistää digitaaliset välineet ja ohjelmat osaksi oppimista?

 

4 Päivä

 • Oppilaiden tukeminen laaja-alaisissa taidoissa
 • Vuorovaikutustaidot
 • Tutoropettajan oma hyvinvointi
 • Oma rooli tutoropettajana

 

Kouluttajat

Opetusneuvos Martti Hellström ja KM, työyhteisövalmentaja Ulla Rasimus ja KM Simon Koivumaa. Kouluttajien saama palaute on jatkuvasti ollut erinomaista.

 

Yhteydenottopyyntö