Tunneälykäs työyhteisö

Educode on nyt Edita!

Koulutukset löydät jatkossa täältä: https://www.editapublishing.fi/koulutukset/opetus-ja-kasvatus

 

Tunteet voimavarana työssä

Usein opetus-, kasvatus- ja auttamisalojen työntekijät sanovat, että raskainta ja kuormittavinta työssä ovat haastavat tilanteet, joissa eri osapuolilla on vahvasti tunteet mukana. Tilanteet voivat liittyä vanhempien kohtaamiseen, työyhteisön kriiseihin tai muutostilanteisiin.

Ihmissuhdetyössä osa ammattitaitoa ja työhyvinvointia on kyky toimia tunneälykkäästi, jolloin on kyky ottaa tunteet voimavaraksi, taito huolehtia omista rajoistaan, kyky suojata itseään ja johtaa omia tunteitaan tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tunneälykkäässä organisaatiossa työntekijöillä on hyvät tunnetaidot, mutta myös yhteiset työtä ja työntekoa tukevat pelisäännöt ja toimintatavat.

Uudenlaiset oppimis- ja kasvatusympäristöt sekä jatkuvat muutokset työelämässä edellyttävät uusia toimintatapoja ja uudenlaista yhteistyötä organisaation kaikilta toimijoilta. Tunneälykkän työyhteisön toiminta tukee työn iloa ja jaksamista sekä vähentää uupumista, kuormittumista ja niistä johtuvia poissaoloja.

 

Tässä päivän mittaisessa valmennuksessa käydään läpi mm. seuraavia asioita:

 • Mikä on tunneälykäs organisaatio ja miten se toimii?
 • Mihin tunteita tarvitaan, kuinka ne otetaan voimavaraksi ja miksi itseään on hyvä osata johtaa ja suojata
 • Kuinka kohtaan haastavat asiakkaat ja kuormittavat tilanteet
 • Mitä ovat ”tunnelukot” eli toimintaa ja hyvinvointia haittaavat skeemat, toimintatavat ja mitä niille voi tehdä
 • Kuinka kriisejä ja haastavia tilanteita on mahdollista hoitaa arvostavasti ja ratkaisukeskeisesti

 

Kenelle

Opetus- ja kasvatus- ja auttamisalojen työntekijöille, työyhteisöille, tiimeille, johtoryhmille, tiimijohtajille, oppilas- ja opiskelijahuollon edustajille,  työterveyshuollon ja työsuojelun toimijoille

 

Koulutusaika ja -paikka

Tilauskoulutus

 

Sisältö

Päivän ohjelmarunko

Aamupäivä: Tunneälykkään toimintakulttuurin luominen oppivassa ja muuttuvassa organisaatiossa

 • Tunneälykkään toimintakulttuurin peruspilarit
 • Kuinka rakennetaan yhteisö, jolla on taito muuttua, luoda uutta ja vastata tämän ajan haasteisiin
 • Muutoksista ja kriiseistä eteenpäin

 

Iltapäivä: Tunteet ja työ 

 • Mistä tunteet tulevat, mikä niiden tehtävä on ja kuinka ne on hyvä huomioida työssä
 • Tunnetaidot – mitä ja miksi?
 • Mitä ovat haitalliset skeemat (maladaptive schemas), ”tunnelukot” ja kuinka ne voivat vaikuttaa työhön ja työssä jaksamiseen
 • Kuinka huolehdin itsestäni ja jaksamisestani
 • Tunteita haastavat asiakkaat
 • Toimintamalleja haastavia työelämän tilanteita varten

 

Kuinka tästä eteenpäin?  Yhteenveto ja koulutuksen päätös.

 

 

Tilaa koulutus työyhteisöllesi omana toteutuksena

Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai kouluusi, ole yhteydessä Iiris Peuraan, iiris.peura@edita.fi 040 842 5036.

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

 

Yhteydenottopyyntö