Tunne johtaja!

Educode on nyt Edita!

Koulutukset löydät jatkossa täältä: https://www.editapublishing.fi/koulutukset/opetus-ja-kasvatus

 

Toimivan ja tunneälykkään toimintakulttuurin rakentaminen ja johtaminen

Esimiehet ja johtajat sanovat usein, että haastavinta ja kuormittavinta työssä ovat hetket ja tilanteet, joihin joko jollakin työntekijällä, asiakkaalla tai itsellä liittyy vahvat tunnelataukset. Ei oikein tiedä, mitä tekisi ja kuinka haastavaa tilannetta purkaisi.

Opetus-, kasvatus- ja auttamisalojen organisaatioissa tunteiden koko kirjo on läsnä päivittäin ja yhä enemmän puhutaan tunnetaitojen merkityksestä ihmissuhdeammateissa. Johtamisen näkökulmasta pelkät tunnetaidot eivät kuitenkaan riitä, vaan pysyviä muutoksia, hyvinvointia ja laatua syntyy vain toimivassa, samaan hiileen puhaltavassa ja tunneälykkäässä organisaatiossa.

Älykäs organisaatio huolehtii omasta perustehtävästään ja on kykenevä toimimaan myös jatkuvassa muutoksessa. Jokainen tietää paikkansa ja toimintakulttuuri tukee sekä yksilön että yhteisön hyvinvointia. Tämän lisäksi tunneälykkäässä organisaatiossa ymmärretään, että jaksamisen, motivaation, onnistumisen, työn imun ja työkyvyn näkökulmasta tunteet ovat keskeisessä asemassa. On myös välineitä toimia silloin, kun loukkaantumiset, pettymykset ja konfliktit haastavat työn sujumista.

Johtamisen merkitys tunneälykkään organisaation rakentamisessa on keskeinen.  Tämä koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka vastaavat toimintakulttuurin luomisen johtamisesta, tuloksekkaan työn mahdollistamisesta ja osaltaan organisaation työkyvyn johtamisesta.

Koulutuksessa esitellään uudenlainen kuusivaiheinen yhteisöllisen toimintakulttuurin malli johtamisen näkökulmasta ja käydään läpi mm. seuraavia teemoja:

 • Kuinka tunneälykäs toimintakulttuuri rakennetaan?
 • Miten se tukee onnistunutta ja innostunutta työn arkea ja vaikuttaa sen myötä hyvään asiakaskokemukseen ?
 • Mikä on johtajan ja johtamisen rooli tunneälykkäässä toimintakulttuurissa?
 • Kuinka tunneälykäs toimintakulttuuri voi vähentää poissaoloja, uupumista ja tukea työkykyjohtamista?

Kenelle

Opetus- ja kasvatusalan organisaatioiden johtajille, rehtoreille, apulais- ja vararehtoreille, päiväkodinjohtajille, esimiehille, opetus-, kasvatus-, koulutus-, ja auttamisalojen hallinnon johtajille, johtoryhmille, tiimijohtajille, oppilas- ja opiskelijahuollon edustajille,  työterveyshuollon ja työsuojelun toimijoille sekä luottamusmiehille

 

Koulutusaika ja -paikka

Tilauskoulutus

 

Sisältö

Päivän ohjelma

Klo 8.30 Aamukahvi

Klo 9.00 Toimivan tunnekulttuurin luominen oppivassa ja muuttuvassa organisaatiossa

 • Tunneälykkään toimintakulttuurin peruspilarit
 • Toimintakulttuurin kuusi ratkaisevaa elementtiä
 • Kuinka rakennetaan yhteisö, jolla on taito muuttua, luoda uutta ja vastata tämän ajan haasteisiin
 • Muutosjohtaminen ja oppiva organisaatio
 • Esimiehen, johtajan ja johtoryhmän rooli tunneälykkään toimintakulttuurin rakentamisessa

Klo 11 – 12 Lounas

Klo 12.00 Tunteet ja työ 

 • Mitä jokaisen johtajan on hyvä tietää tunteista, tunteiden syntymisestä ja tunteiden merkityksestä työssä
 • Ilman tunteita ei synny menestystä ja pysyvää laatua
 • Haitalliset skeemat (maladaptive schemas) ja kuinka ne voivat vaikuttaa työhön ja johtamiseen
 • Sata salamaa ja ”tunnelukot” työssä. Johtaminen tunnemyrskyissä ja piinaavassa hiljaisuudessa
 • Arvostus, kunnioitus ja kasvojen säilyttämisen taito kriiseissä ja konflikteissa
 • Esimiehen ja johtajan tunneälykkyys, jaksaminen ja itsensä johtaminen

Iltapäiväkahvit työskentelyn lomassa

Klo 15.00 Kuinka tästä eteenpäin?  Yhteenveto ja koulutuksen päätös.

 

 

Tilaa koulutus työyhteisöllesi omana toteutuksena

Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai kouluusi, ole yhteydessä Iiris Peuraan, iiris.peura@edita.fi 040 842 5036.

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

 

Yhteydenottopyyntö