Syväoppimista ja koherenssia – verkoston edustajat NPDL Global Deep Learning Labissa Vancouverissa

Syväoppiminen konkretisoitui OPPIVA verkoston edustajienkin osalta Kanadan Vancouverin Deep Learning Labissa (DLL) 16.-18.4.2018. Matkalle osallistui edustajia verkoston viidestä kunnasta – Turusta, Espoosta, Helsingistä, Kauniaisista, Tampereelta ja Edita Publishingista. Kun vielä lisäksi suomalaisväriä paikalle toi Pasi Sahlberg, kattaus oli valmis.

Koko konferenssin keskeinen ajatus oli muutoksen juurruttaminen ammatillisesti kehittyvään organisaatioon siten, että evidenssiin perustuva toiminnan arviointi ja kehittämiskohteiden etsiminen muuttuvat jatkuvaksi ja luonnolliseksi tavaksi toimia. New Pedagogies for Deep Learning© -ohjelman Michael Fullan, Joanne McEachen ja Joanne Quinn ovat muutama vuosi sitten ilmestyneessä teoksessaan ”Coherence” kuvanneet syväoppimisen systeemitason muutosta ja sen vakiinnuttamista koko organisaation toimintaan.

Vaikka puheenvuoroissa vilahtivat NPDL:n 6 C´s ja erilaiset arviointityökalut, toinen keskeinen viesti oli hyvinvointi. Professori Jean Clinton toi omassa puheenvuorossaan esille oppimisen neuropsykologisen taustan – oppiminen on vuorovaikutusta, ja vaikka nykyinen oppimisympäristö on usein digitaalinen, mikään ei korvaa aitoa vuorovaikutusta vaikkapa pienen lapsen ja aikuisen välillä. Ihmissuhteet, kommunikaatio ja vuorovaikutus ovat keskeisiä. Pasi Sahlberg vei kuulijoiden ajatukset koulutusjärjestelmien eroavaisuuksiin, liikunnan merkitykseen lapsen ja nuoren elämässä, sekä painotti pienten signaaleiden merkitystä (Small Data) vs Big Data. Suomalainen koulutusjärjestelmä tukee yhdenvertaisuutta ja siinä lienee yksi syy, miksi myös tulokset ovat puhuneet puolestaan. Pasi vei meidät myös pohtimaan PISA-tuloksien merkitystä sekä tulevaisuutta: vauhdikkaan esityksensä perään hän esitti kaksi mahdollista polkua – olemmeko menossa ”Stairway to Heaven” vai ”Highway to Hell”.

Suomen esityksessä Editan kehitysjohtaja Tomi-Pekka Niukkanen toi esille suomalaisen NPDL-kaaren, joka on verkoston kunnissa edennyt omaa tahtiaan vuodesta 2014 lähtien ja nyt jatkuu kuntien yhteisenä OPPIVA verkostona. Omassa esityksessäni kansainväliselle kuulijakunnalle kuvailin suomalaisen opetussuunnitelman laaja-alaiset osaamisentavoitteet sekä NPDL:n 6 C:tä. On tärkeää, että kompetenssioppiminen otetaan mukaan jo opetusta suunniteltaessa. Professori Fullan oli mukana pitämässämme sessiossa ja oli vakuuttunut esityksemme jälkeen siitä, että taitojen mittaaminen on keskeistä syväoppimisen kannalta.

Rehtoreiden tehtävä koulussa on johtaa oppimista ja edistää opetushenkilökunnan ammatillista oppimista. Dr Fullanin viesti olikin, ettei rehtori voi olla koulunsa instruktionaalinen johtaja, vaan johtava oppija. Kun rehtori saa mukaansa yhdenkin opettajan, joka seuraa rehtoria hänen osoittamallaan tiellä kohti ammatillisesti oppivaa yhteisöä, rehtorista tulee johtaja. ”The follower makes the lone nut a leader”, kuten Dr Fullan totesi.

Seminaarin kolmen päivän aikana kävimme lukuisia keskusteluja kansainvälisten kolleegoiden kanssa ja verkostoiduimme mm. australialaisten, urugualaisten, kanadalaisten ja hollantilaisten kanssa. Osallistujia oli 16 eri maasta ja mielenkiinto Suomen koulutusjärjestelmää kohtaan oli erittäin suurta. Seminaarin päätteeksi osa ryhmästämme vieraili Pohjois-Vancouverissa sijaitsevassa Carson Graham Secondary Schoolissa ja saivat kuulla ja nähdä heidän hienoa tekemistään.

Kansallinen OPPIVA verkoston yhteistyö jatkuu tiiviisti. Matkalla vaihdetut ideat osallistujien kesken jalostunevat kouluissa ja syvempi oppiminen tulee yhä useamman oppilaan osalta todeksi. Laitetaan siis Led Zeppelin soimaan – samoilla portailla ollaan! Kiitos matkaseurasta ja hyvistä keskusteluista Ilpo Salonen, Kristiina Järvelä, Eeva-Kaisa Ikonen, Marianne Pärnänen, Johanna Levola-Lyytinen, Niklas Wahlström, Marja Honkaheimo, Tomi-Pekka Niukkanen ja Kaisa Jussila.

Leena Liusvaara
KT, rehtori
OPPIVA verkoston edustaja Vancouver DLL 2018 seminaarissa