S2-oppilaan tuki luokassa

Educode on nyt Edita!

Koulutukset löydät jatkossa täältä: https://www.editapublishing.fi/koulutukset/opetus-ja-kasvatus

 

”Koulutuksen vetäjät olivat todellisia käytännön opetustyön asiantuntijoita!”

”Näinkin lyhyt ja tiivis koulutus sai näkemään oman opetuksen ja koulun käytänteet uudessa valossa. Puhdisti mieltä.”

Mitä teen kun luokkaan tulee suomea taitamaton oppilas? 

Mitä teen kun uusi oppilas ei osaa vielä ollenkaan suomea tai osaa vasta suomen alkeet? Opetanko S2-oppilaalle samoja asioita kuin muille? Oppilaalla on S2-tunti kerran viikossa, mutta mitä teen hänen kanssaan muun ajan? Mitä teen kun oppilas ei puhu, vaikka vaikuttaa ymmärtävän jo aika paljon? Mitä tehdä, kun oppilaan arkipuhekieli on sujuvaa, mutta oppiminen junnaa paikallaan? 

Kielen oppimista ja sisältöjen oppimista ei voi erottaa toisistaan, koska S2-oppilaalle suomen kieli on väline, jolla hän opiskelee joka päivä. Tästä syystä oppilaan kaikki opettajat ovat myös kielenopettajia. Oppilas myös oppii kieltä paremmin, kun hän keskittyy kielen sijaan oppimaan jotakin muuta. Kun opettaja puolestaan tulee tietoiseksi opettamansa oppiaineen sanastosta, ilmaisutavoista ja aineen tekstien tyypillisistä rakenteista, hän pystyy tuomaan ne näkyviksi oppilaille. Tällaisesta kielitietoisesta opettamisesta hyötyvät kaikki oppilaat.  

On tärkeää, että S2-oppilaan tehtäviä ei helpoteta vain siksi, että hänen suomen kielen taitonsa on vasta kehittymässä. Häntä tulee auttaa kohti OPSin kaikille yhteisiä tavoitteita ja näyttämään osaamisensa. Se onnistuu, kun opetus on kielitietoista ja kun oppilas saa oikea-aikaista tukea. Viimeistään päättöarviointi on armoton – siinä kriteerit ovat kaikille samat.  

 

Kenelle 

Luokanopettajille ja aineenopettajille, jotka opettavat S2-oppilaita. 

 

Koulutuksen sisältö 

  • Toisen kielen oppimisen vaiheet 
  • Opetuksen suunnittelu 
  • Kielitietoinen näkökulma käytännössä – mitä se on? 
  • Toimivat käytännöt luokassa ja koulussa 
  • Yhteistyö opettajien kesken 
  • S2-oppilaan arviointi  
  • Kenelle S2:sta opetetaan? Milloin AI? 

 

Hyöty osallistujalle 

Saat käytännön ideoita S2-oppilaiden kielitietoiseen opettamiseen. Saat konkreettisia keinoja kiireiseen opetustyöarkeen. Saat tietoa siitä, miten kielen opettaminen sidotaan sisältöjen opettamiseen niin, että siitä hyötyvät S2-oppilaiden lisäksi myös äidinkieleltään suomenkieliset oppilaat.  

 

Toteutusaika ja -paikka

Tilauskoulutus

 

Tilaa koulutus työyhteisöllesi omana toteutuksena

Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai kouluusi, ole yhteydessä Iiris Peuraan, iiris.peura@edita.fi 040 842 5036.

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

 

Yhteydenottopyyntö