Pelillinen opetus – tarinoita ja oppimisen iloa!

Educode on nyt Edita!

Koulutukset löydät jatkossa täältä: https://www.editapublishing.fi/koulutukset/opetus-ja-kasvatus

 

Pelillistäminen ei ole vain digiä, se on myös tarinankerrontaa.

 

Kouluttajat olivat todella inspiroivia ja innostavia!”

”Aihe on tietty niin laaja, että tällainen toimii ikäänkuin sytykkeenä omalle työlle. Kiitos kivasta päivästä!”

”Suurkiitos! Innostuneet kouluttajat saivat minutkin innostumaan, ja toivottavasti saan samaa jaettua täällä omassa työpaikassa.”

”Hyvä kokonaisuus ja suora käytännön hyöty oman työn / projektin toteuttamiseen.”

 

Koulutuksessa perehdymme pellistämisen hyödyntämiseen opetuksessa ja oppimisessa tutustumalla erilaisiin pelillisiin elementteihin.

Pelillisessä oppimisprosessissa opiskeltavat opetussuunnitelman mukaiset sisällöt nivotaan tarinan sisään. Prosessin eri vaiheissa oppijaa ohjataan pelillisten elementtien avulla tarkastelemaan käsiteltäviä aiheita eri näkökulmista. Palkitsemis- ja palautejärjestelmä sekä tarinan eteneminen toimivat asetettujen tavoitteiden täyttymisen arvioinnin välineenä. Pelillisen prosessin avulla voidaan tukea ja tehostaa tutkivaa ja ilmiöpohjaista oppimista

Oppilaan näkökulmasta työskentely on merkityksellistä, vastuuttavaa ja osallistavaa. Yksilöllistävä työskentely mahdollistaa aidon kokemuksen omasta oppimisesta ja auttaa erilaisia oppijoita löytämään oman potentiaalinsa.

Koulutuksen aikana osallistujat perehtyvät pelillistämiseen konkretian ja toiminnallisuuden kautta. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on käytössään laaja varasto pelillisiä elementtejä ja niiden käyttötarkoituksia sekä esimerkkipelejä, joita hän voi käyttää opetuksessaan. Lisäksi osallistujalla on koulutuksen jälkeen hyvät valmiudet toteuttaa omia pelillisiä kokonaisuuksiaan opetuksessaan.

Aika ja paikka

Tilauskoulutus

Kenelle

Koulutus soveltuu hyvin luokanopettajille, peruskoulun aineenopettajille, erityisopettajille, ammattikoulun sekä lukioiden opettajille.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on laajentaa sekä syventää opettajien ammattitaitoa opetuksen pelillistämisen avulla. Koulutus tarjoaa työkaluja opetuksen pelillistämiseen, pedagogisen ajattelun kehittymiseen ja opettajan ammatillisen roolin muutokseen. Koulutus tarjoaa uusia pedagogisia ideoita hyödyntäen pelillistä oppimista sekä pelillisiä elementtejä, uuden opetussuunnitelman hengessä.

Koulutuksen sisältö

Aloitus: Sisältö, tavoitteet, tutustuminen sekä lämmittely.

Orientaatio: Ajattelun uudestaan suuntaaminen sekä leikillisen ja pelillisen ilmapiirin luominen. Erilaisen näkökulman ottaminen ja asioiden tarkasteleminen jonkun muun näkökulmasta.

Pelin esitteleminen: Osallistujat perehdytetään koulutuksen aikana pelattavaan peliin. Tutustutaan esimerkkien avulla erilaisten asioiden pelillistämiseen arkielämässä.

Pelillistämisen teoriaa: Esitellään opetuksessa käytettäviä pelillisiä elementtejä sekä tutustutaan niihin tarkemmin. Tutustutaan lyhyesti pelillistämisen teoriaan ja tutkimustietoon.

Esimerkkipeleihin tutustuminen: Tutustutaan esiteltyihin esimerkkipeleihin. Palautteenanto sekä pelillisten elementtien poimiminen.Konkreetteja harjoitteita, jotka antavat lähtösysäyksen oman pelillisen kokonaisuuden suunnittelulle.

Oman pelillisen kokonaisuuden suunnitteleminen: Suunnitellaan oma pelillinen kokonaisuus yksin tai ryhmässä yhdessä koulutuksen pitäjien kanssa. Oman idean lyhyt esittely muille ja palaute omasta sekä muiden kokonaisuuksista.

Loppukoonti ja palaute:

Kootaan yhteen koulutuspäivän anti ja kerätään palaute.

Työtavat ja menetelmät

Koulutuksessa käytettävät työtavat ovat jo itsessään pelillisiä ja niitä voi siirtää suoraan omaan opetukseen. Koulutuksen aikana on tarkoitus tehdä, pelata ja oppia yhdessä sekä jakaa opittua muille.

Koulutuksessa ei ole käytössä digitaalista pelialustaa.

Hyöty osallistujalle

  • Oppii mitä pelillistäminen opetuksessa on.
  • Oppii millaisia pelillisiä elementtejä opetuksessa voi käyttää.
  • Tiedostaa pelillistämisen hyödyt
  • Saa käyttöönsä esimerkkipelien kirjaston, joita voi hyödyntää omassa opetuksessa ja/tai oman pelillisen kokonaisuuden suunnittelemisessa.
  • Oppii soveltamaan pelilillisyyttä sekä pelillisiä elementtejä omassa opetuksessaan.
  • Saa valmiudet suunnitella omia pelillisiä kokonaisuuksia omaan opetukseen

Tilaa koulutus työyhteisöllesi omana toteutuksena

Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai kouluusi, ole yhteydessä Iiris Peuraan, iiris.peura@edita.fi 040 842 5036.

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

Yhteydenottopyyntö