Pelillinen opetus – tarinoita ja oppimisen iloa!

Pelillistäminen ei ole vain digiä, se on myös tarinankerrontaa.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opettajat opetuksen pelillistämiseen sekä sen hyödyntämiseen omassa opetuksessa. Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin pelillisiin elementteihin, joita voi hyödyntää ja käyttää omassa arjessa.

Pelillisessä oppimisprosessissa opiskeltavat opetussuunnitelman mukaiset sisällöt nivotaan tarinan sisään. Prosessin eri vaiheissa oppijaa ohjataan pelillisten elementtien avulla tarkastelemaan käsiteltäviä aiheita eri näkökulmista. Palkitsemis- ja palautejärjestelmä sekä tarinan eteneminen toimivat asetettujen tavoitteiden täyttymisen arvioinnin välineenä. Pelillisen prosessin avulla voidaan tukea ja tehostaa tutkivaa ja ilmiöpohjaista oppimista

Oppilaan näkökulmasta työskentely on merkityksellistä, vastuuttavaa ja osallistavaa. Yksilöllistävä työskentely mahdollistaa aidon kokemuksen omasta oppimisesta ja auttaa erilaisia oppijoita löytämään oman potentiaalinsa.

Koulutuksen aikana osallistujat perehtyvät pelillistämiseen konkretian ja toiminnallisuuden kautta. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on käytössään laaja varasto pelillisiä elementtejä ja niiden käyttötarkoituksia sekä esimerkkipelejä, joita hän voi käyttää opetuksessaan. Lisäksi osallistujalla on koulutuksen jälkeen hyvät valmiudet toteuttaa omia pelillisiä kokonaisuuksiaan opetuksessaan.

Aika ja paikka

29.11., Helsingissä hyvien kulkuyhteyksien varrella

Kenelle

Koulutus soveltuu hyvin luokanopettajille, peruskoulun aineenopettajille, erityisopettajille, ammattikoulun sekä lukioiden opettajat.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on laajentaa sekä syventää opettajien ammattitaitoa opetuksen pelillistämisen avulla. Koulutus tarjoaa työkaluja opetuksen pelillistämiseen,peadagogisen ajattelun kehittymiseen ja opettajan ammatillisen roolin muutokseen. Koulutus tarjoaa uusia pedagogisia ideoita hyödyntäen pelillistä oppimista sekä pelillisiä elementtejä, uuden opetussuunnitelman hengessä.

Koulutuksen sisältö

Aloitus: Sisältö, tavoitteet, tutustuminen sekä lämmittely.

Orientaatio: Ajattelun uudestaan suuntaaminen sekä leikillisen ja pelillisen ilmapiirin luominen. Erilaisen näkökulman ottaminen ja asioiden tarkasteleminen jonkun muun näkökulmasta.

Pelin esitteleminen: Osallistujat perehdytetään koulutuksen aikana pelattavaan peliin. Tutustutaan esimerkkien avulla erilaisten asioiden pelillistämiseen arkielämässä.

Pelillistämisen teoriaa: Esitellään opetuksessa käytettäviä pelillisiä elementtejä sekä tutustutaan niihin tarkemmin. Tutustutaan lyhyesti pelillistämisen teoriaan ja tutkimustietoon.

Esimerkkipeleihin tutustuminen: Tutustutaan esiteltyihin esimerkkipeleihin. Palautteenanto sekä pelillisten elementtien poimiminen.Konkreetteja harjoitteita, jotka antavat lähtösysäyksen oman pelillisen kokonaisuuden suunnittelulle.

Oman pelillisen kokonaisuuden suunnitteleminen: Suunnitellaan oma pelillinen kokonaisuus yksin tai ryhmässä yhdessä koulutuksen pitäjien kanssa. Oman idean lyhyt esittely muille ja palaute omasta sekä muiden kokonaisuuksista.

Loppukoonti ja palaute:

Kootaan yhteen koulutuspäivän anti ja kerätään palaute.

 Työtavat ja menetelmät

Koulutuksessa käytettävät työtavat ovat jo itsessään pelillisiä ja niitä voi siirtää suoraan omaan opetukseen. Koulutuksen aikana on tarkoitus tehdä, pelata ja oppia yhdessä sekä jakaa opittua muille.

Hyöty osallistujalle

  • Oppii mitä pelillistäminen opetuksessa on.
  • Oppii millaisia pelillisiä elementtejä opetuksessa voi käyttää.
  • Tiedostaa pelillistämisen hyödyt
  • Saa käyttöönsä esimerkkipelien kirjaston, joita voi hyödyntää omassa opetuksessa ja/tai oman pelillisen kokonaisuuden suunnittelemisessa.
  • Oppii soveltamaan pelilillisyyttä sekä pelillisiä elementtejä omassa opetuksessaan.
  • Saa valmiudet suunnitella omia pelillisiä kokonaisuuksia omaan opetukseen.

 

Perumisehdot

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. Myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle henkilölle.

Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Tilaa koulutus työyhteisöllesi omana toteutuksena

Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai kouluusi, ole yhteydessä Iiris Peuraan, iiris.peura@edita.fi +358 40 842 5036

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

Yhteydenottopyyntö