Päiväkodin johtajien koulutusohjelma

Educode on nyt Edita!

Koulutukset löydät jatkossa täältä: https://www.editapublishing.fi/koulutukset/opetus-ja-kasvatus

 

Päiväkodin johtajien koulutusohjelma

Erinomaisia arvioita saanut Päiväkodin johtajien valmennusohjelma Ulla Rasimuksen johdolla käynnistyy taas! Kevään 2019 koulutukseen osallistuneista 100% suosittelisi koulutusta muille.

”Viime viikkoiset kaksi päivää olivat todella antoisat ja innostavat.”

”Aivan mahtavat päivät oli. Omassa päässä tapahtui paljon, ajatukset työsti tiedostaen ja tiedostamatta.”

”Oli niin intensiiviset päivät, että iltaisin olin aivan puhki. Niin pitääkin olla, tietää olleensa itselle tärkeiden asioiden äärellä.”

 

Mistä Päiväkodin johtajien valmennuksessa on kyse? Kouluttaja Ulla Rasimus kertoo:

Kohti oppivaa yhteisöä

Valmennusohjelman tavoitteena antaa osallistujille  valmiuksia kehittää varhaiskasvatussuunnitelman mukaista yhteisöllistä toimintakulttuuria ja sitouttaa koko yhteisö kehittämään pedagogiikkaa ja rakentamaan hyvinvoivaa yhteisöä.

Kenelle

Päiväkodin johtajat

Koulutusaika ja paikka

Tilauskoulutus

Valmennuksessa opitaan

 • rakentamaan osallistavat ja vastuuttavat yhteisöllisen toimintakulttuurin, pedagogisen kehittymisen ja johtamisen rakenteet ja toimintatavat
 • tukemaan käytännössä työyhteisön hyvinvointia
 • käyttämään valmentavan  johtajan työtapoja ja menetelmiä
 • rakentamaan henkilökohtainen toimiva työkalupakki johtajuuden tueksi
 • hyödyntämään lastentarhanopettajan pedagogisessa johtamisessa valmentavia työtapoja
 • lisäämään lasten osallisuutta käytännössä
 • käyttämään osallistavia malleja vanhempien kanssa
 • hyödyntämään vertaisoppimista ja tutorointia omassa yhteisössä

 

Valmennuksen aikana syntyy

 • oman työyhteisön valmentamisen suunnitelma
 • johtamisen työkalupakki
 • vertaisoppimisen ja tutoroinnin mallit

 

Valmennuksessa käytettävät menetelmät

Koulutuksen oppimiskäsitys ja pedagogiset menetelmät perustuvat uuden oppimisen filosofiaan. Koulutus on osallistujalähtöistä, tarpeet huomioivaa ja joustavaa. Näin uuden tiedon ja päivien aikana syntyvän kokemuksen kautta sisäistyy oppivan yhteisön toimintakulttuuri ja miten se luodaan.

Ohjelman kouluttaja toimii fasilitaattorina ja sytykkeen antajana. Tieto-osiot, kokemuksellisuus, reflektio ja harjoittelu vuorottelevat. Osallistujat tutkivat ja oppivat yhdessä ja jakavat tietoa toisilleen myös lähipäivien välissä.

Kouluttaja

KM, työnohjaaja Ulla Rasimus. Ullalla on yli 15 vuoden kokemus varhaiskasvatuksen ja opetusalan työyhteisöjen ja esimiesten valmennuksesta. Ulla on erittäin pidetty kouluttaja ja hänen saamansa palaute on jatkuvasti erinomaista.

Tilaa koulutus omana toteutuksena ryhmällesi

Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai kouluusi, ole yhteydessä Iiris Peuraan, iiris.peura@edita.fi 040 842 5036.

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

Yhteydenottopyyntö