Office 365 koulutukset

Office 365 opetuksessa ja oppimisessa

Koulutuksessa tutustutaan Office 365 -palvelun pedagogiseen käyttöön. Koulutuksen aikana jaetaan hyviä käytänteitä ja esimerkkejä, miten opettaja voi toimia yhteisöllisen oppimisen mahdollistajana Office 365 -palvelua käyttäen. Myös opetuksen eriyttämiseen tarjoutuu loistavia mahdollisuuksia.

Koulutuksessa tutustutaan OneNote digitaaliseen muistikirjaan, johon voi keskitetysti koota erilaiset muistiinpanot ja tiedot. OneNote helpottaa opettajan työn suunnittelua ja organisoimista. Oppilaalle OneNote toimii joko yksilöllisenä tai yhteisöllisenä sähköisenä vihkona ja tiedonrakentamisen työkaluna. Muistikirjan tiedot on helppo järjestää, tulostaa ja jakaa.

Koulutuksessa tutustutaan myös Luokan OneNote -muistikirjaan, jonka avulla opettaja voi jakaa aineistoa opetusryhmälle tai yksittäisille opiskelijoille. Lisäksi opettaja voi eriyttää opetusta yksilöllisesti ja luoda digitaalisia yhteistyötiloja. Useampi opettaja voi ohjata oppilaiden työskentelyä samassa muistikirjassa.

Toteutusaika

Tilauskoulutus

Kesto

1 pv (2 x ½ pv)

Kenelle

Koulutus soveltuu luokan- ja aineenopettajille sekä rehtoreille kaikilla kouluasteilla.

Tämä koulutus ei edellytä osallistujilta aiempaa kokemusta Office 365 -palvelujen käytöstä. Koulutuksesta hyötyvät myös ne, jotka ovat jo käyttäneet ohjelmaa jonkin verran.

Verkkosisällön tuottaminen Office Mix, Sway ja Snip -välineillä

Koulutuksessa opitaan tuottamaan rikasta verkkosisältöä. Office työkalut Office Mix, Snip ja Sway tuovat opettajille ja oppilaille helppoutta sisältöjen tekemiseen.

Office Mixillä laajennat PowerPoint -esityksiä vuorovaikutteisiksi. Office Mix on PowerPointin lisäosa, joka mahdollistaa mm. äänen ja kuvan tallentamisen, dian päälle kirjoittamisen ja kyselyiden tekemisen. Snip- työkalulla kaappaat ruudun tai ruudun osan, teet siihen muistiinpanoja, piirrät ja äänität puhettasi samalla. Tuotoksen jakaminen on helppoa. Sway taas on työkalu, jolla voit julkaista esityksiä, raportteja ja tarinoita verkossa.  Valmis Sway on helppo jakaa tai sen voi upottaa muihin digitaalisiin sovelluksiin ja verkkoalustoihin.

Toteutusaika

Tilauskoulutus

Kesto

½ pv

Kenelle

Koulutus soveltuu luokan- ja aineenopettajille sekä rehtoreille kaikilla kouluasteilla.

Tämä koulutus edellyttää osallistujilta  Office 365 -pilvipalvelun perusteiden tuntemusta, esim. Educoden Office 365 opetuksessa ja oppimisessa -koulutuksen tiedot ja taidot

Koulutuksen sisältö

 • interaktiivisen sisällön tuottaminen verkkoon
 • puheen nauhoittaminen PowerPoint-esitykseen
 • kyselyn lisääminen
 • esityksen jakaminen
 • Sway-työkalun hyödyntäminen
 • tekstin, kuvien ja twiittien lisääminen Sway-esitykseen
 • Sway esityksen tekeminen PowerPointista tai Wordista

Office 365 -viestintätyökaluilla kouluyhteisön arki haltuun (Skype, kalenteri ja sähköposti)

Koulutuksessa tutustutaan Office 365 -palvelun viestintätyökaluihin. Koulutus tarjoaa parhaat vinkit sähköpostin, kalenterin ja Skypen käyttöön. Sähköpostiohjelma mahdollistaa tehokkaat työkalut sähköpostien käsittelyyn. Jaetut sähköiset kalenterit helpottavat koulun arkea ja kalenterikutsuun voit lisätä myös linkin, jolla etänä olevat osallistujat voivat osallistua kokoukseen. Koulutuksessa opit myös järjestämään mm. vanhempainvartit tai opettajainkokoukset verkossa. Tämän koulutuksen jälkeen kouluyhteisön arki on sujuvampaa.

Toteutusaika

Tilauskoulutus

Kesto

1 pv (tai 2 x ½ pv)

Kenelle

Koulutus on suunnattu koko koulun henkilökunnalle.

Koulutuksen sisältö

 • Sähköpostin tehokas käsittely – parhaat vinkit
 • Jaetut sähköiset kalenterit ja tehtävät
 • Skype for Business – videokeskustelut, verkkokokoukset ja pikaviestit
 • Kokoukset verkossa
  • tilaisuuden puhujien ja kokouksen järjestäjän näkökulma, kokouskutsut ja linkit, materiaalin jakaminen jne.
  • osallistujan näkökulma
 • Koulun / kunnan yhteiset pelisäännöt
 • muut mahdollisuudet, kysymykset ja keskustelu

Tiedustelut

Kysy lisää ja tilaa räätälöity koulutus omalle työyhteisöllesi!

Ota yhteyttä Iiris Peuraan, iiris.peura@edita.fi, 040 842 5036 tai jätä tarjouspyyntö.

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajaorganisaation koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

Yhteydenottopyyntö