NPDL 2019: Syväoppimisen uudelleenkäynnistys

Mitä NPDL olikaan?

 

Onko meillä yhteinen suunta?
Miten opetamme laaja-alaisia taitoja?
Miten asetamme tavoitteita taitojen kehittymiselle?
Miten arvioimme tavoitteiden toteutumista?

 

Syväoppimisessa on tavoitteena opettaa lapsille ja nuorille tietojen rinnalla laaja-alaisen osaamisen taitoja. Ohjelma tukee vahvasti  petussuunnitelman mukaisen pedagogiikan ja toimintakulttuurin kehittämistä.

 

Kenelle?

Rehtoreille, opettajille ja opetustoimen johdolle. Ohjelmassa avulla kehitetään pedagogiikkaa ja sen johtamista. Ohjelma on suunnattu kouluille, jotka ovat aiemmin olleet mukana NPDL-ohjelmassa ja haluavat nyt syventää osaamistaan.

 

Hyödyt osallistujille:

 • Työkaluja koulun tämänhetkisen kehittämisvaiheen tunnistamiseen
 • Tukea opetussuunnitelman toteutumiseen koulussa ja luokassa
 • Ymmärrystä syväoppimisesta opettamisessa
 • Käytännön malleja taitojen opettamiseen
 • Konkreettisia työkaluja laaja-alaisten taitojen arviointiin

Ohjelman rakenne:

Johtoryhmän sparrauspäivä (1 päivä)

 • Ennakkotehtävä – missä mennään nyt?
 • Kehittämistarinat jakoon – onnistumiset ja haasteet
 • Tavoitteiden asettaminen

Koulutuspäivät rehtoreille ja kehittäjäopettajille (2 päivää)

 • Syväoppiminen ja systeeminen kehittäminen
 • Syväoppiminen ja opetussuunnitelma – oppimiskäsitys ja taidot
 • Koulun visiotyö
 • Askeleet käytäntöön

Materiaalia prosessin tueksi (mm. videot)

Valmentavaa tukea, räätälöidään koulukohtaisesti

 

Koulutusohjelma käynnistyy, kun riittävä määrä kouluja lähtee mukaan.

Mahdollisuus räätälöidä alue- tai kaupunkikohtainen ohjelma, jossa on mukana sekä vanhoja että uusia NPDL-kouluja.

Lisätietoja:
Tomi-Pekka Niukkanen tomi-pekka.niukkanen@edita.fi 040 860 2230