NPDL

NPDL-ohjelma (New Pedagogies for Deep Learning)

Miten varmistetaan koulun toimintakulttuurin kehittäminen siten, että uuden opetussuunnitelman tavoitteet toteutuvat käytännössä?

Tähän haasteeseen vastaa kansainvälinen New Pedagogies for Deep Learning -ohjelma, joka on toimintakulttuurin kehittämiseen ja opetussuunnitelman tavoitteiden läpivientiin. NPDL-ohjelma tarjoaa konkreettiset välineet niin kuntatason, koulun kuin luokkatasokin toiminnan systeemitason muutokselle.

NPDL-ohjelmassa kokeilut ja innovaatiot ovat sallittuja ja toivottuja. Ohjelma tukee yhteisöllistä työtapaa. Kokeile – Jaa – Kannusta. Saatte itse ideoita muilta ja voitte jakaa omia kokeiluja kunnan sisällä, Suomessa ja kansainvälisesti.

Ohjelma on kansainvälinen ja Suomessa ohjelmassa on mukana jo lähes 200 oppilaitosta ja päiväkotia noin kolmestakymmenestä kunnasta.

Educode vastaa NPDL-ohjelmasta ja sen koulutuksista Suomessa. Haemme nyt uusia kuntia ja kouluja mukaan ohjelmaan, joka starttaa 2018.

Mikä on NPDL?

NPDL (New Pedagogies for Deep Learning) on globaali pedagoginen viitekehys ja kansainvälinen oppimisen, opetuksen ja koulun toimintakulttuurin systeeminen tutkimus- ja kehittämisohjelma. Ohjelma tarjoaa työkaluja ja koulutuksia päättäjille, kunnille ja kouluille siitä, miten eri tahot kehittävät oppimisen muutosta portaittain. Viitekehyksen taustalla vaikuttavat maailman johtavat pedagogiset asiantuntijat. Yksi heistä on Michael Fullan. Suomessa ohjelmassa on mukana jo lähes 200 oppilaitosta ja päiväkotia yli kahdestakymmenestä kunnasta.

Yksi NPDL-alue muodostuu lähialueen kunnista ja ohjelmaan liittyvistä kouluista, jotka tekevät yhteistyötä kehittämällä toimintaansa ja pedagogiikkaa yhdessä.

Digitaalisten välineiden käyttö on luonteva osa niin opetusta, oppimista kuin NPDL-ohjelmaan liittyvää opettajien ja rehtoreiden koulutustakin. Koulut voivat tehdä yhteistyötä myös muiden maiden NPDL-koulujen kanssa ja voivat osallistua oppilaille järjestettäviin kansainvälisiin oppimishaasteisiin.

Ohjelman yleisenä tavoitteena on opettaa lapsille ja nuorille tulevaisuustaitoja ja kehittää heidän laaja-alaista osaamista.Tämä tukee opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan ja toimintakulttuurin kehittämistä ja teknologian pedagogista hyödyntämistä.

NPDL-ohjelma on tutkimusperustainen ja tuloksia jaetaan alueellisesti ja kansallisesti ja osallistujien niin halutessa myös kansainvälisesti.

Miksi NPDL?

NPDL tarjoaa kouluille käytännön työkaluja opetussuunnitelmien toteuttamiseen. Samalla opettaja voi varmistaa, että oman koulun opetus kehittyy oikeaan suuntaan. Ohjelmassa vahvistetaan ja suunnataan uudelleen myös koulun ja hallinnon muutoskapasiteettia.

Pedagogiikan ja toimintatapojen muutoksella on suora myönteinen kytkentä lasten ja nuorten hyvinvointiin. Myös opettajien hyvinvointi kasvaa.

Tulevaisuudessa oppilaiden tulee vastata yhä enemmän omasta oppimisestaan ja olla passiivisen tiedon vastaanottamisen sijaan itse aktiivisia tiedon tuottajia. Ilmiöpohjaisessa oppimisessa opiskellaan laajoja kokonaisuuksia, jolloin digitaalisuus ja uudenlaiset työkalut ovat ratkaisevassa roolissa.

Viitekehys työkaluna

NPDL:n ytimessä ovat 6 ydintaitoa, jotka ovat yhtenevät niin lukion kuin perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen taitojen kanssa.

Syväoppimisen viitekehyksessä olennaista on, että kyseisiä taitoja harjoitellaan. Toimintakulttuurin muutos suuntaa opettajien toimintaa kohti ilmiöpohjaisuutta, jolloin myös opettajien välisten yhteistyörakenteiden merkitys kasvaa. Muutosprosessi edellyttää myös johtamisrakenteiden tarkastelua.

Kodin ja koulun väliseen yhteistyön merkitys muuttuu kasvatusvastuun lisäksi myös opetukselliseen yhteistyöhön.

Tiedustelut

Educode vastaa NPDL-koulutuksista Suomessa. Haemme nyt uusia kuntia ja kouluja mukaan ohjelmaan, joka starttaa vuoden 2018 aikana tai sopimuksen mukaan.

Kerromme mielellämme lisää. Ota yhteyttä!

Iiris Peura, puh. 040 842 5036, iiris.peura@edita.fi 

Tomi-Pekka Niukkanen, puh. 040 860 2230 tomi-pekka.niukkanen@edita.fi