NPDL

Syväoppimisen ohjelma (New Pedagogies for Deep Learning)

Miten varmistetaan koulun toimintakulttuurin kehittäminen siten, että opetussuunnitelman tavoitteet toteutuvat käytännössä? Haasteeseen vastaa kansainvälinen Syväoppimisen -ohjelma, joka on toimintakulttuurin kehittämiseen ja opetussuunnitelman tavoitteiden läpivientiin. Ohjelma tarjoaa konkreettiset työkalut niin kuntatason, koulun kuin luokkatasokin toiminnan systeemiselle muutokselle.

Syväoppimisen ohjelmassa kokeilut ja innovaatiot ovat sallittuja ja toivottuja. Ohjelma tukee yhteisöllistä työtapaa. Kokeile – Jaa – Kannusta. Saatte itse ideoita muilta ja voitte jakaa omia kokeiluja kunnan sisällä, Suomessa ja kansainvälisesti.

Ohjelma on kansainvälinen ja Suomessa ohjelmassa on mukana jo lähes 200 oppilaitosta ja päiväkotia noin kolmestakymmenestä kunnasta.

Educode vastaa Syväoppimisen ohjelmasta ja sen koulutuksista Suomessa. Haemme nyt uusia kuntia ja kouluja mukaan ohjelmaan, joka starttaa 2019.

Mitä on syväoppiminen?

Ohjelman yleisenä tavoitteena on opettaa lapsille ja nuorille tulevaisuustaitoja ja kehittää heidän laaja-alaista osaamista.Tämä tukee opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan ja toimintakulttuurin kehittämistä ja teknologian pedagogista hyödyntämistä. Viitekehyksen taustalla vaikuttavat maailman johtavat pedagogiset asiantuntijat. Yksi heistä on Michael Fullan. Suomessa ohjelmassa on mukana jo lähes 200 oppilaitosta ja päiväkotia yli kahdestakymmenestä kunnasta.

Koulut voivat tehdä yhteistyötä myös muiden maiden NPDL-koulujen kanssa ja osallistua oppilaille järjestettäviin kansainvälisiin oppimishaasteisiin. Syväoppimisen ohjelma on tutkimusperustainen ja tuloksia jaetaan alueellisesti ja kansallisesti ja osallistujien niin halutessa myös kansainvälisesti.

Miksi?

Syväoppimisen ohjelma tarjoaa kouluille käytännön työkaluja opetussuunnitelmien toteuttamiseen. Samalla opettaja voi varmistaa, että oman koulun opetus kehittyy oikeaan suuntaan. Ohjelmassa vahvistetaan ja suunnataan uudelleen myös koulun ja hallinnon muutoskapasiteettia.

Pedagogiikan ja toimintatapojen muutoksella on suora myönteinen kytkentä lasten ja nuorten hyvinvointiin. Myös opettajien hyvinvointi kasvaa.

Tulevaisuudessa oppilaiden tulee vastata yhä enemmän omasta oppimisestaan ja olla passiivisen tiedon vastaanottamisen sijaan itse aktiivisia tiedon tuottajia. Ilmiöpohjaisessa oppimisessa opiskellaan laajoja kokonaisuuksia, jolloin digitaalisuus ja uudenlaiset työkalut ovat ratkaisevassa roolissa.

Viitekehys työkaluna

Syväoppimisen ytimessä on 6 ydintaitoa, jotka ovat yhtenevät niin lukion kuin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laaja-alaisen osaamisen taitojen kanssa. Syväoppimisessa olennaista on, että kyseisiä taitoja harjoitellaan. Toimintakulttuurin muutos suuntaa opettajien toimintaa kohti ilmiöpohjaisuutta, jolloin myös opettajien välisten yhteistyörakenteiden merkitys kasvaa. Muutosprosessi edellyttää myös johtamisrakenteiden tarkastelua.

Tiedustelut

Educode vastaa NPDL-koulutuksista Suomessa. Haemme nyt uusia kuntia ja kouluja mukaan ohjelmaan, joka starttaa vuoden 2019 aikana tai sopimuksen mukaan.

Kerromme mielellämme lisää. Ota yhteyttä!

Tomi-Pekka Niukkanen, puh. 040 860 2230 tomi-pekka.niukkanen@edita.fi