Siivoojan Koulutus ja Ammatti

Siivoojan työ vaatii itsenäistä otetta, soveltamista, vastuullisuutta, palveluhenkisyyttä, ihmissuhdetaitoja sekä pitkäjänteisyyttä. Siivooja työskentelee monipuolisissa työkohteissa ja työtehtäviin voi kuulua siivouksen lisäksi esimerkiksi ateriahuoltoa, hoivatehtäviä, puutarha- ja kasvinhoitotehtäviä, asiointia tai kokouspalveluja.

Tehtävät vaihtelevat kohteiden mukaan aina pitkälle erikoistumiseenkin. Koulutus tarjoaa suuntautumisvaihtoehtoja, jotka sopivat itselle ja omiin työkohteisiin. Siivojan työ vaatii fyysistä kuntoa ja henkistä kanttia vaihtuvissa kohteissa, erilaisissa asiakassuhteissa sekä rutiineissa ja työtavoissa.

Ne eivät kuitenkaan tarkoita, etteikö työstään saisi nauttia ja olla luova. Alan arvostus nousee parhaiten, kun työntekijä itsekin arvostaa itseään ja työtään.

Työtä monella nimellä

Siivooja työskentelee useilla ammattinimikkeillä, kuten laitoshuoltaja, siivooja, toimitilatyöntekijä tai -henkilö, palveluvastaava tai siistijä. Lisäksi näillä on täsmennysnimiä, esimerkiksi hotellisiivooja tai porrassiivooja. Työn tavoitteena on työkohteen, oli se sitten teollisuushalli tai asunto, pitäminen viihtyisänä, siistinä, terveellisinä ja turvallisina.

Siisteys lisää turvallisuutta ja vaikuttaa terveyteen monin tavoin. Siivoojan tehtäväalue ja työtehtävät sovittaan usein erillisellä palvelusopimuksella. Pääosin työskentely on itsenäistä, mutta esimerkiksi perussiivouksissa, kuten lattianvahauksissa tehdään usein tiimityötä.

Usein saman yrityksen siivoojat myös tuuraavat toisiaan tai auttavat tarvittaessa, joten työkaverit tulevat tutuiksi. Työtehtävät ja työajat vaihtelevat runsaasti kohteiden mukaan kokoaikaisesta osa-aikaiseen, päivätyöstä aina 3-vuorotyöhön. Siivoojan työssä saa varautua aikaisiin aamuihin sekä ilta- ja viikonlopputyöhön. Joissakin kohteissa tehdään myös yötöitä.

Koulutus

Vaikka alalle perehdytetään usein työnantajan toimesta, koulutus on silti kohdillaan. Siivousalan koulutusta tarjoaa toisen asteen ammatilliset oppilaitokset. Puhdistuspalvelujen perustutkinto, siivoojan osaamisalalla on toimitilahuoltajan tutkinto.

Erikoisammattitutkinnot ovat laitoshuoltajan, siivousteknikon ja siivoustyönohjaajan ammattitutkinnot. Kaikki tutkinnot on mahdollista suorittaa näyttötutkintona työn ohessa, oppisopimuksella tai aikuiskoulutuksena.

Miksi kouluttautua?

Usein kuulee väitteen, että kuka tahansa osaa siivoota. Silti kuka tahansa ei osaisi ja jaksaisi itsenäisesti työskennellä itseään rikkomatta oikeilla työtavoilla ja välineillä kokoaikaisesti. Koulutus perehdyttää siivoojan syvemmin erilaisiin työtapoihin ja työtehtäviin aina ylläpitosiivouksesta perussiivoukseen.

Opitaan puhdistusaineiden kemiaa ja vaikutustapoja, oikeanlaiset välineiden ja siivousaineiden käyttötavat ympäristö ja pinnat huomioiden, sovelletaan tietoa eri kohteisiin, harjoitellaan ergonomiaa sekä siivouskoneiden käyttöä ja tutustutaan myös muihin osaamisaloihin.

Ammattitaito on erityisen tärkeää koska työssä altistutaan jatkuvasti fyysiselle rasitukselle sekä toistuville liikeradoille ja erilaisille kemikaaleille. Ajantasainen osaaminen lisää työn miellekkyyttä ja sujuvuutta.

Palkkaus

Siivoojan palkka perustuu kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaan työehtosopimukseen. Siinä on viisiportainen vaativuusjärjestelmä, johon peruspalkka perustuu. Lisäksi siivoojat saavat erilaisia lisiä vuorotyöstä johtuen.

Joissakin kohteissa, esimerkiksi rakennussiivouksessa voidaan käyttää urakkapalkkausta. Jotkin työnantajat noudattavat eri työehtosopimusta tai työpaikan ammatti nojaa heidän käyttämäänsä työehtosopimukseen, jolloin palkka ja palkkaehdot voivat olla erilaiset. Näin voi olla esimerkiksi kunnallisella tai sairaalassa työskennellessä. Työehtosopimus antaa alan minimipalkan, paikallisesti voi sopia paremminkin.

Ongelmakohtia

Siivousala on jo pitkään ollut huonopalkkaisten töiden maineessa, joka kaipaisi kehitystä. Yksi iso ongelma on suuri osa-aikatöiden määrä ja useat kohteet. Kun työntekijälle maksetaan palkka vain kohteen mitoituksen mukaan, jää ansiokin pieneksi. Työtä ei kuitenkaan voi tekemättä jättää, joten mitoitukset vetävät siivoojia koville varsinkin jos se ei vastaa kohteen nykytilaa työmäärässä ja likaisuudessa eikä huomioi työntekijää. Kokoaikaista työtä useilla 45 min – 1,5 h kohteilla ei välttämättä edes jaksa. Päivät venyvät siirtymisineen helposti jaksamisen rajoille. Matala tuntipalkka kehoittaa tekemään työtä iltaisin juuri lisien vuoksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *