Martin opeilla voimaa opettajien arkeen

Opettajuus perustuu laaja-alaiseen pedagogiseen osaamiseen, uutta luovaan osaamiseen, yhdessä tekemiseen sekä itsensä ja työyhteisön kehittämiseen. Opettajien osaaminen on peruskoulun uudistamisen muutosvoima ja opettajilla on halua ja taitoa koko uran mittaiseen ammatilliseen kehittymiseen ja koulun kehittämiseen.

 

Hyvää pöhinää tutoropettaja-koulutuksessa

Martti Hellström, KT ja opetusneuvos, on toiminut opetusalalla reilut 37 vuotta.
Tällä hetkellä Martti valmentaa opettajia ja rehtoreita uuden opetussuunnitelman haltuunoton, koulun kehittämisen, ja muutoksen hallinnan teemoihin sekä ohjaa tulevien opettajien opintoja mm. opetusharjoittelua.
Educoden Tutoropettajan ja vertaiskouluttajan -koulutusohjelmassa Martti toimii pääkouluttajana. Martin tavoitteena on valmentaa tutoropettajia, jotka osaavat jakaa omaa osaamistaan kiinnostavasti ja vaikuttavasti kollegoilleen ja rakentaa heidän kanssaan yhdessä oppivaa yhteisöä.

 

Millainen on hyvä tutoropettaja?

Tutoropettaja tukee muita opettajia koulun toimintakulttuurin muutoksen tekemisessä, uuden pedagogiikan toteuttamisessa ja digitaalisuuden tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä.
Tutoropettajalla tulee olla vahvat vuoro­vaikutustaidot, pedagogiset taidot ja kyky rakentaa tietotekniikan avulla uutta tietoa yhdessä toisten kanssa, silloin kun siitä on lisäarvoa. Tärkeäksi muodostuvat myös mentorointi- ja valmennustaidot ja kyky toimia muiden opettajien työparina, kehittäen toimivaa tiimityötä koulun arjessa.

”Lopetetaan pelkän tekstin tuottaminen ja keskitytään uuden merkityksellisen tiedon rakentamiseen ja jakamiseen”- kiteyttää Martti”

Suuri palo ja innostus tähän hienoon ammattiin pitää Martin energisenä. ”Se on valuvika”, sanoo Martti ja pitää ammattitaitoaan yllä lukemalla alan kirjallisuutta, pöydällä on koko ajan 5-6 kirjaa.

”Ihmiset pitäisi saada syttymään ja jakamaan omaa osaamistaan!”- innostuu Martti vielä ja luettelee, mitkä ovat hänen mielestään suurimmat haasteet kouluissa:

1. Oppilaan ja opettajan rooli
Uusi OPS rikastaa monin tavoin oppilaan pedagogista roolia. Oppilaat ovat yhä vähemmän esiintyvää opettajaa kuuntelevaa yleisöä ja yhä enemmän oman oppimisensa subjekti. Opettaja on yhä vähemmän paitsi esiintyjä, myös tiedon lähde tai välittäjä. Opettajan toivotaan ottavan valmentajan, ohjaajan ja tukijan rooli luokassa.

2. Johdonmukaisuuden puute
Johdonmukaisuuden puute liittyy koko koulutusjärjestelmämme johtamiseen. Valtio lupaa huikeita juttuja lapsille ja vanhemmille, mutta opetusta järjestävät kunnat eivät kaikki satsaa kouluihinsa ja opetukseen. Niin ikään näyttää siltä, että isoistakaan linjauksista (esim. digipedagogiikkaa) ei olla yhtä mieltä.

3. Ei tarpeeksi laitteita
Digitaalisten laitteiden osalta maan eri osien välillä on liian isot erot. Joissain kunnissa kaikille oppilaille on tarjota tietokone. Toisissa on muutama kone koko koulua kohti.

4. Lupaukset ovat valtavia, resursseja on vähän
OPSissa on tuhansia lupauksia uusista oppimisympäristöistä jne. Samaan aikaan on kuntia, joissa ei mahdollisuuksia päästä täydennyskoulutukseen.

 

Educoden tutoropettajan ja vertaiskouluttajan -koulutusohjelmasta repullinen uusia välineitä opettajille

Tutoropettajan ja vertaiskouluttajan -koulutusohjelmassa osallistuja saa intoa ja repullisen välineitä oman työn toteuttamiseksi sekä vankat tiedot ja taidot tutoropettajana toimimiseen.

Tutustu Educoden Tutoropettajan ja Vertaiskouluttajan -koulutusohjelmaan tästä:
http://www.educode.fi/koulutus/tutoropettajan-ja-vertaiskouluttajan-koulutusohjelma/

 

Uusi Tutoropettajan avoin koulutus alkaa pian, katso lisätietoja Educode-sivuilta!