Lukion tutoropettajan koulutusohjelma syksy 2020

Educode on nyt Edita!

Koulutukset löydät jatkossa täältä: https://www.editapublishing.fi/koulutukset/opetus-ja-kasvatus

 

Lukion tutoropettajan koulutusohjelma

Lukiokoulutuksen tutoropettajatoiminnan tavoitteena on edistää lukiokoulutuksen uudistamista, uuden lukiolain tavoitteiden toteuttamista sekä lukion uusien opetussuunnitelmien 2021 valmistelua.

Koulutusaika ja paikka

Tulossa avoin (2-päiväinen) toteutus syksyllä 2020!
Edita Publishingin tilat, Verkkosaarenkatu 5,
Helsinki (Kalasataman metroaseman lähellä)     

Hinta

360 €/hlö + alv 24%

Koulutuksen hinta sisältää ennakkokyselyn, koulutuspäivät, koulutusmateriaalit ja aamukahvit.

Kenelle

Lukion tutoropettajille

Tavoitteet

Tutoropettajien koulutus antaa opettajalle valmiuksia tutoropettajana toimimiseen sekä

 • antaa välineitä monipuolisten pedagogisten kehittämismenetelmien hallintaan ja jakamiseen
 • lisää opettajan aikuis- ja vertaiskouluttajaosaamista
 • kehittää opettajan mentorointi- ja valmennustaitoja
 • lisää vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötä
 • kannustaa innovaatioihin ja kokeiluihin

Työtavat ja toiminnallisuus

Koulutuksessa toiminta ja teoreettinen aines kietoutuvat yhteen niin, että osallistuja pääsee soveltamaan aiempaa osaamistaan, uutta tietoa oman työnsä kontekstissa.

Kontaktipäiviin sisältyy asiantuntijaosuuksia valituista teemoista sekä vertaistyöskentelyä.

Koulutuksen sisältö

1. päivä 

Tutorina uudessa roolissa ja työyhteisössä

 • Toiminnan tavoitteet, organisointi ja työnkuva
 • Uudenlaisen työroolin ja ammatti-identiteetin rakentaminen
 • Tutoroinnin välineet – koulutus, mentorointi ja valmennustaidot
 • Konsultatiivisen vuorovaikutuksen elementit
 • Kokeilu on oppimista – kokeilukulttuurin perusteet

 

2. päivä 

Tutor yhteisen oppimisen tukijana

 • Opetussuunnitelma lukion työn määrittäjänä
 • Oppimiskäsityksestä pedagogiikkaan ja oppimiseen
 • Laaja-alainen osaaminen oppimisen tavoitteena
 • Toimintakulttuurin rakennusaineet ja merkitys
 • Lukio oppivana yhteisönä – osallisuuden, yhteisöllisyyden ja oppimisen tukeminen tutoropettajan työnä

 

Tilaa koulutus työyhteisöllesi omana toteutuksena

Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai oppilaitokseesi, ole yhteydessä Iiris Peuraan, iiris.peura@edita.fi +358 40 842 5036

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

Yhteydenottopyyntö