Kehitä laaja-alaisia taitoja LEGO Education StoryStarterin avulla

Kehitä laaja-alaisia taitoja LEGO Education StoryStarterin avulla

Kouluttajina toimivat sertifioidut LEGO Education -kouluttajat

Opettaja, kehitä monipuolisesti oppilaiden laaja-alaisia taitoja LEGO Education StoryStarter -tarinankerronta työkalun ja ohjelmiston avulla! Tämä koulutus noudattaa opetussuunnitelmien perusteita, painottaen monialaisuutta, ilmiölähtöisyyttä, projektioppimista ja oppilaiden aktiivista osallistumista. Koulutuksen tavoitteena on auttaa opettajia ymmärtämään miten he voivat kehittää ilmiöpohjaista ja monialaista oppimista omassa opetuksessaan LEGO Education StoryStarter -luokkapakkauksen avulla.

LEGO Education StoryStarterin avulla opettajan on myös helppo yhdistää mediakasvatus osaksi opetusta, ja välineet tarjoavat oppilaille mahdollisuuden harjoitella etenkin itse tekemistä ja mediatuottamista. StoryStarterin avulla opetukseen on vaivatonta ottaa mukaa esimerkiksi tarinankerrontaa, jonka kautta oppilaat saavat harjoitella kirjoittamista, valokuvaamista, videoiden tekemistä sekä tiedon keräämistä ja sen hyödyntämistä.

Tämä toiminnallinen koulutus auttaa opettajia luomaan projekteja, tehtäviä aiheista ja ilmiöistä, jotka kannustavat ja aktivoivat oppilaita mm. kriittiseen ajatteluun ja luovuuteen ja vahvistavat oppilaiden kommunikointi-, yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitoja. Koulutuksen avulla opettaja oppii rikastamaan omia oppituntejaan esimerkiksi äidinkielen, vieraiden kielten, tai vaikkapa maantiedon tai historian opetuksessa. Vain mielikuvitus on rajana!

Toteutusaika

Tilauskoulutus

Kesto

1 pv

Kenelle

Koulutus soveltuu kaikille perusopetuksen opettajille, erityisesti luokanopettajille ja kieltenopettajille mutta myös aineenopettajille.Koulutusta voidaan järjestää tilauksesta myös valmistavaan opetukseen tai toimintataterapeuteille.
Koulutus on suunnattu LEGO Education StoryStarter -luokkapakkauksen tilanneiden kuntien ja koulujen opettajille. Koulutuksessa työskennellään tilaajan omilla välineillä.

Hyöty osallistujalle

Osallistumalla tähän koulutukseen ja hankkimalla LEGO Education StoryStarter- luokkapakkauksen osallistuja

 • Saa valmiudet hyödyntää StoryStarter- työkalua ja StoryVisualizer- ohjelmistoa luokassa heti osana omaa opetusta uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti ja näin tuomaan TVT:n osaksi opetusta
 • Pystyy helposti oppilaille visualisoimaan opiskeltua teoriaa ja syventämään jo opittua asiaa
 • Saa oppia ja ideoita joiden avulla itse suunnitella hauskoja ja mukaansatempaavia tehtäviä oppilaille aiheiden tai ilmiöiden tutkimiseen ja oppimiseen, mahdollistaen näin useamman tai yhden aineen opettamisen
 • Voi hyödyntää koulutuksessa jaettavia valmiita aiheita ilmiöopiskeluun ja antaa näitä omien oppilaiden ratkottavaksi
 • Pystyy innostamaan ja opettamaan tarvittaessa kollegoita omassa koulussa

Esimerkki koulutuksen sisällöstä

 • Lego Education ja oppiminen
 • LEGO Education StoryStarter -luokkapakkaukseen tutustuminen
 • Toiminnalliset tehtävät, joissa paneudutaan rakentamiseen ja tarinankerrontaan
 • StoryVisualizer: Dokumentoi tarina
 • Esimerkkejä ja ideoita LEGO Education StoryStarterin hyödyntämiseen eri oppiaineiden opetuksessa
 • Oman oppitunnin suunnittelua
 • Oppimistavoitteet, yhteenveto, keskustelua, palaute

Lisätiedot

Koulutuksessa hyödynnetään LEGO Education StoryStarter -luokkapakkausta, joka on suunniteltu luokkakäyttöön. Luokkapakkaus tarjoaa käytännönläheisen ja konkreettisen työkalun kouluille omien tarinoiden rakentamista ja kertomista varten. Luokkapakkauksessa yhdistyvät konkreettiset rakennuspalikat ja digitaaliset työvälineet.

Suosittelemme tilauskoulutuksen tilaajalle luokkapakkauksen hankkimista etukäteen, jotta koulutuksessa voidaan työskennellä tilaajan omilla välineillä.

Tilauskoulutuksen tilaaja voi hankkia luokkapakkauksen tarjoushintaan. Lisätietoa LEGO Education -tuotteista: www.tevella.fi.

Tiedustelut

Kysy lisää ja tilaa koulutus omalle työyhteisöllesi! Ole yhteydessä Iiris Peuraan, iiris.peura@edita.fi +358 40 842 5036

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajaorganisaation koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

Yhteydenottopyyntö