Laaja-alaiset taidot

Educode on nyt Edita!

Koulutukset löydät jatkossa täältä: https://www.editapublishing.fi/koulutukset/opetus-ja-kasvatus

 

Laaja-alainen osaamisen edistäminen osaksi koulun toimintakulttuuria – koulutus

Koulutuksessa perehdytään käytännönläheisesti keinoihin, jotka auttavat edistämään laaja-alaista osaamista koulun arjessa: oppimisen suunnittelua, arviointia sekä ohjaamista.

Toteutusaika & kesto

1 päivä, tilaajan tarpeiden mukaan

Kenelle

Ala- ja yläkoulun opettajat  sekä rehtorit.

Hyöty osallistujalle

Koulutus tarjoaa käytännön työvälineitä, esimerkkejä ja opetusmateriaalia laaja-alaisen osaamisen edistämiseen. Koulutus on suunnattu sekä yksittäisen opettajan ammatilliseen kehittymisen, että koko kouluyhteisön toimintakulttuurin kehittämisen avuksi.

Koulutukseen tuleva voi olla laaja-alaisten taitojen edistämisessä yhtä hyvin vasta-alkaja kuin pitkälle ehtinyt. Koulutuksen tavoitteena on tarjota teoriatiedon ja käytännön harjoitusten kautta eväitä oman työn ja oman koulun kehittämiseen. Tästä koulutuksesta saa parhaan hyödyn, kun työyhteisöstä tulee paikalle useampi, mahdollisesti tiimi.

Koulutuksen sisältö

1. Laaja-alainen osaaminen taidot keskiössä

-omat taitoni laaja-alaisten taitojen opettamisessa

-uuden opetussuunnitelman arviointiajattelu

2. Riittääkö se, että opettaja tietää mitä oppilaan pitää oppia?

-miten tavoitteet asetetaan oppilaan kanssa yhdessä, henkilökohtainen tai ryhmäkohtainen ohjaus

-tavoitteiden kielentämisen ja ymmärrettäväksi tekemisen merkitys

-itsearviointitaito ja sen harjoittelu

3. Opettajien yhteistyö ja laaja-alaiset taidot 

-oman koulun ja oman opettajuuden kehittämiseen

-työpari- ja tiimityöskentely

-osaamisen jakamisen merkitys työyhteisössä

Työskentelyn lomassa käytetään ja saadaan käytännönläheisiä toimintamalleja, työvälineitä ja esimerkkejä laaja-alaiseen osaamiseen.

Lisätietoja

Koulutuksessa materiaalina käytetään tuoretta teosta: ”Laaja-alaisten taitojen kehittymisen arviointityökalu opettajalle”, https://www.microsoftmahdollista.fi/100tarinaa/laaja-alaisten-taitojen-kehittymisen-arviointityokalu-2/

 

Tilaa koulutus työyhteisöllesi omana toteutuksena

Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai kouluusi, ole yhteydessä Iiris Peuraan, iiris.peura@edita.fi, 040 842 5036 tai jätä tarjouspyyntö.

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

Yhteydenottopyyntö