Kuvataide ja käsityöllinen muotoilu ilmiöoppimisessa

Kuvataide ja käsityöllinen muotoilu ilmiöoppimisessa

 

Osaamisen, taitojen ja luovuuden merkitys kasvaa ja vahvistuu tulevaisuuden maailmassa. Taide- ja muotoilukasvatus mahdollistaa oppijoiden kokemuksellisen oppimisen ja luovan ilmaisun.

Kohderyhmä

peruskoulun ja lukion kuvataideopettajat, kuvataidekoulujen opettajat, kuvataidetta ja muotoilua opettavat luokanopettajat, varhaiskasvattajat

Aika ja paikka

Tilauskoulutus

Edita Publishingin toimitilat, Verkkosaarenkatu 5, Helsinki (Kalasatama)

Työtavat ja menetelmät

Kahden päivän kokonaisuus koostuu ennakkotehtävästä ja workshop-tyyppisistä työskentelypäivistä, joissa kouluttajat esittelevät näkökulmia tekemiseen esimerkkien avulla. Pääpaino on omassa visuaalisessa/muotoilullisessa tekemisessä.

Hyöty osallistujalle

Kahden päivän kokonaisuus laajentaa osallistujan ymmärrystä luovuuden ja taide-/muotoilukasvatuksen merkityksestä tulevaisuudessa ja antaa henkilökohtaisen kokemuksen kokemuksellisesta oppimisesta. Koulutus lisää ammatillista osaamista omassa työssä ja tulevaisuuden haasteiden käsittelyssä. Koulutus antaa konkreettisia työkaluja taide- ja muotoilukasvatuksen toteuttamiseen omassa työssä.

Koulutuksen sisältö

Osa I. 

Miten ilmiö- ja kokemuksellista oppimista on mahdollista toteuttaa kuvataide- ja muotoiluopetuksessa uusien opetussuunnitelmien mukaisesti? Oman työn tarkastelu ja workshop-työskentely.

Osa II. 

Luovuuden merkitys tulevaisuudessa, workshop-tyyppinen työskentely. Avaa näkökulmia taide- ja muotoilukasvatuksen yhteiskunnalliseen merkitykseen

Tilaa koulutus työyhteisöllesi omana toteutuksena

Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai kouluusi, ole yhteydessä Iiris Peuraan, iiris.peura@edita.fi +358 40 842 5036

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

Yhteydenottopyyntö