Kielten tutoropettajan koulutusohjelma

Kielten tutoropettaja osaamisen kehittäjänä

Kielten tutoropettajan koulutusohjelmasta saat tukea ja taitoja omaan varhennetun kielenopetuksen osaamisesi kehittämiseksi sekä osaamisen jakamiseen.

Koulutuksessa käydään läpi varhennetun A1-kielen periaatteita, opetussuunnitelmaa, toiminnallisia menetelmiä ja vertaiskouluttajan taitoja.

Omalle ryhmälle tilattavat koulutukset ovat räätälöitävissä laajuudeltaan ja sisällöiltään aina tilaajan tarpeiden mukaan.

 

Kenelle

Varhennettun kielenopetuksen tutoropettajat, varhennettua A1-kieltä opettavat kielenopettajat, luokanopettajat ja varhaiskasvatusopettajat.

Toteutusaika ja -paikka

Tilauskoulutus

 

Koulutuspäivien sisältö

1. Päivä: Varhennettu kielenopetus alkuun

Kouluttajat: Merja Meriläinen ja Maarika Piispanen

Tässä koulutuspäivässä saat runsaasti käytännönläheisiä, pedagogisia työvälineitä ja toimintamalleja varhennetun kielen oppituntien
suunnittelun ja toteuttamisen tueksi. Koulutuksessa tutustut varhennetun kielenopetuksen oppimisprosessin malliin ja opit suunnittelemaan ja toteuttamaan opetusta niin, että siinä on runsaasti tilaa kommunikoinnille ja vuorovaikutukselle samalla, kun kontekstit ja pedagogiikka mahdollistavat oppimisen lapselle luontaisten oppimisen tapojen kautta – arviointia unohtamatta!
Iloitse, opi, koe itse ja innostu – tältä se oppilaasta tuntuu!

 • Kielen varhentamisen oppimisprosessi, kielitaidon kehittyminen ja lasten valmiudet oppia kieliä
 • Varhaisen kielenoppimisen tavoitteet ja varhennetun A1-kielen opetussuunnitelma
 • Käytännön toteutusmalleja
 • Samanaikaisopettajuus ja opettajien välinen yhteistyö
 • Eurooppalainen viitekehys punaisena lankana – Yhtenäisen kielipolun muodostaminen esiopetuksesta toiselle asteelle

 

2. Päivä: Toiminnallisia työtapoja ja suunnittelua

Kouluttaja: Tiia Thurén

Toiminnallisessa työpajapäivässä kokeilemme ja käymme läpi hyväksi havaittuja käytänteitä varhannetun kielenopetuksen järjestämiseen, toiminnallisia menetelmiä ja laajempia kokonaisuuksia. Tavoitteena on rohkaista ja antaa ideoita osallistujille siitä, miten suunnitella ja organisoida omaa opetustaan, käyttää ja soveltaa erilaisia toiminnallisia työtapoja, digitaalisia työkaluja ja materiaaleja kielen rakenteiden ja sanaston opettamisessa. Käymme läpi myös erilaisia malleja luokanopettajan ja kieltenopettajan yhteistyöstä varhennetussa kieltenopetuksessa.

 • varhennetun kielenopetuksen hyvät käytänteet
 • toiminnallisia menetelmiä
 • oppimateriaalivinkkejä
 • oman oppimateriaalin työstämistä
 • vinkkejä ja ohjausta oman työn suunnitteluun niin opetuksen kuin alueellisen yhteistyön käynnistämiseenkin
 • luokanopettajien ja kieltenopettajien yhteistyö
 • varhennettu kielenopetus – kaksivuotissuunnitelma

3. päivä: Vertaiskouluttaja varhennetun kielenopetuksen osaamisen kehittäjänä

Kouluttaja: Martti Hellström

 • Oma rooli kielten tutoropettajana: uudenlaisen työroolin rakentaminen
 • Kouluttaminen, valmentaminen, fasilitoiminen
 • Tutoropettajan fasilitointitaidot, luento ja harjoitus
 • Vuorovaikutustaidot, luento ja harjoitus
 • Hissipuhe
 • Tutoropettajan ja vertaiskouluttajan oma energia ja hyvinvointi

 

Hyöty osallistujalle

Koulutuksen jälkeen osallistujilla on ymmärrys varhennetun kielenopetuksen periaatteista, paljon käytännöän osaamista opetuksen suunnittelun ja järjestämisen tueksi ja vertaiskouluttajan taitoja osaamisen jakamiseksi. Koulutuksessa on myös tilaisuus verkostoitua muiden varhennetun kielenopetuksen tutoropettajien kanssa.

 

 

Tilaa koulutus työyhteisöllesi omana toteutuksena

Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai kouluusi, ole yhteydessä Iiris Peuraan, iiris.peura@edita.fi 040 842 5036.

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

 

Yhteydenottopyyntö