Käänteinen oppiminen henkilökohtaistamisen työkaluna

Käytännön kokemusta ja teoreettista viitekehystä Flipped Learning -oppimiseen

Ammatillisen koulutuksen uudistus vie jokaisen opiskelijan omalle oppimispolulleen entistä vahvemmin. Oppijan ja opettajan yhteinen tavoite on tehdä tuosta polusta mahdollisimman hyödyllinen, niin että opintojen päättyessä työelämään siirtyy monipuolinen ammattiosaaja, jolla on valmiudet myös jatko-opintoihin. Ammatillisen oppilaitoksen opettaja on ison haasteen edessä: miten ajan saa riittämään?

Opiskelijoiden yksilöllinen kohtaaminen isoissa heterogeenisissa oppilasryhmissä sekä arviointikäytänteiden monipuolistaminen ja jatkuva arviointi, ilman että opettajan työmäärä kasvaisi merkittävästi, tuo haastetta työhön. Opettajien keskinäisen yhteistyö on myös tavoite, jonka toteutumiseen olisi hyvä löytää aikaa.

Päivän mittaisessa koulutuksessa tutustutaan sekä teorian että käytännön tasolla Flipped Learning -menetelmään, jossa korostuvat sekä opiskelijoiden yksilölliset oppimispolut että yhteisöllinen oppiminen.

Toteutusaika ja -paikka

Tilauskoulutus

Kenelle

Ammatillisten oppilaitosten opettajat

Hyöty osallistujalle

Koulutuksesta opettaja saa tuekseen käytännön toimintamalleja opiskelijalähtöisen ja yhteisöllisen toimintakulttuurin syventämiseen sekä pedagogista tukea oman työnsä kehittämiseen. Osallistuja saa myös keinoja, jotka helpottavat jatkuvaa palautteen antamista ja arviointia.

Koulutuksen sisältö

 • Yhteisöllinen oppiminen ja Flipped Learning -menetelmä
 • Arviointikulttuurin muutos ja kehittyminen
 • Miten ajan saa riittämään yksilölliseen ohjaamiseen?
 • Miten tukea yhteisöllistä oppimista käytännössä?
 • Keinoja jatkuvan palautteen antamiseen ja arvioinnin dokumentoimiseen

Avainsanat

Ammatillinen koulutus, yksilöllinen oppiminen, yhteisöllinen oppiminen, arviointi, itsearviointi, vertaisarviointi, jatkuva palaute, käänteinen oppiminen, flipped learning, oppimispolku, tavoitteet, tiimioppiminen, yhteistyö

Koulutuksen ohjelma

 • Käytäntöä ja teoriaa Flipped Learning -menetelmästä sekä arviointikulttuurin kehittämisestä
 • Lounastauko
 • Oppiminen yksilöllistyy ja yhteisöllistyy
 • Kahvitauko
 • Arviontikäytänteet kehittyvät
 • Ajatusten koonti ja päivän päätös

 

Ammatillinen opettaja flippaa – Edita Publishingin blogissa

 

Tilaa koulutus työyhteisöllesi omana toteutuksena

Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai kouluusi, ole yhteydessä Iiris Peuraan, iiris.peura@edita.fi, +358 40 842 5036 tai täytä yhteydenottopyyntö.

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

Yhteydenottopyyntö