Käännä arviointi oppimisen voimavaraksi!

Educode on nyt Edita!

Koulutukset löydät jatkossa täältä: https://www.editapublishing.fi/koulutukset/opetus-ja-kasvatus

 

 

 

Käännä arviointi oppimisen voimavaraksi! 

 

 

Tuntuuko, että et oikeastaan täysin ymmärrä, mitä on formatiivinen arviointi ja miksi sitä pitäisi kehittää?

Arviointi on mitä suuremmassa määrin eettistä toimintaa, minkä vuoksi meidän on syytä pysähtyä kriittisesti tarkastelemaan sitä toimintaa, mitä kutsumme arvioinniksi. Mitä arvioinnilla tarkoitamme? Miten sitä toteutamme? Yksi arvioinnin uudistamisen haasteista on, että summatiivinen arviointi ajatellaan arvioinnin peruskaavaksi. Formatiivisella arvioinnilla ei voida tavoitella samaa lopputulosta kuin summatiivisella arvioinnilla. Formatiivinen arviointi on oppimista varten, ei oppimisen arvostelua varten.

Käänteisessä arvioinnissa ei ole kyse arvioinnin toimintamallista, jolla pyritään arvottamaan tai arvostelemaan suoritusta tai lopputulosta, vaan arviointikulttuurista, jolla pyritään tukemaan oppimista. Käänteinen arviointi tulisi ymmärtää yhdeksi oppimiskulttuurin tärkeäksi tukipilariksi, joka tukee oppilasta itseohjautuvuuteen kasvamisessa ja opettajaa oppilaskeskeisen oppimiskulttuurin rakentamisessa.

Käänteisessä arvioinnissa käytetään edelleen kokeita, mutta niiden ensisijainen tehtävä ei ole mitata osaamista, vaan olla oppivan organisaation, itseohjautuvuuden ja yhteisöllisen oppimisen edistäjä. On tärkeää kysyä, mitä mittaamistapahtumasta seuraa? Kuinka se auttaa oppilasta itseohjautumaan ja ottamaan vastuuta oppimisestaan? Kuinka se auttaa opettajaa ottamaan vastuuta oppilaan oppimisesta?

 

Ajatus arvioinnista kytkeytyy

  • luottamuksen kulttuurin rakentamiseen
  • oppilaan lähikehityksen vyöhykkeen hyödyntämiseen, mihin keskeisesti liittyy ymmärrys virheiden merkityksestä oppimiselle
  • oppilaiden itse- ja yhteisohjautuvuuden tukemiseen itse- ja vertaisarvioinnin kautta.

Oppilaita ohjataan arviointia hyödyntämällä katsomaan oppimistaan growth mindset -mallin kautta ja ymmärtämään, että epäonnistumiset ovat oppimisen kannalta välttämättömiä.

 

Koulutuksessa tuodaan tuhdisti teoreettista tukea osallistujan oman arviointinäkemyksen haastamiseksi jalat tukevasti maassa pitäen ja arvioinnin teoretisointi pohjataan vahvasti käytäntöön. Tässä koulutuksessa opit kääntämään arvioinnin oppimisen voimavaraksi! Sinua autetaan vapautumaan niistä kahleista, joita arviointiin usein liitetään samalla lisäten ymmärrystä siitä, mihin formatiivinen arviointi pyrkii ja pystyy ja mihin se ei pysty.

Koulutukseen voit virittäytyä kuuntelemalla Edita Smart Radion podcastin Arviointi oppimisen tukena -jakson, jossa vieraana opettaja, tutkija ja kouluttaja Marika Toivola: https://soundcloud.com/editasmartradio/arviointi-oppimisen-tukena

Toteutusaika ja -paikka

Tilauskoulutus

 

Kenelle

Opettajille ja rehtoreille kouluasteesta riippumatta

 

Tilaa koulutus työyhteisöllesi omana toteutuksena

Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai kouluusi, ole yhteydessä Iiris Peuraan, iiris.peura@edita.fi 040 842 5036.

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

Yhteydenottopyyntö