Johdanto ohjelmointiin

Ohjelmointi on nyt osa peruskoulujen opetussuunnitelmaa. Johdanto ohjelmointiin -koulutuksessa käydään konkreettisesti ja havainnollisesti läpi niitä mahdollisuuksia, joita ohjelmointi tarjoaa sinun kunnallesi tai koulullesi.

Koulutus rakentuu ohjelmoinnin perusteiden ympärille. Koulutuksessa tutustutaan ohjelmointiin ja lähestytään aihetta toiminnallisten harjoitusten kautta. Koulutuksessa hyödynnetään helppoja, innostavia ohjelmointiympäristöjä ja välineitä, joilla ohjelmoinnin peruskäsitteitä voi helposti oppia.

Koulutusten tavoitteena on taata osallistujille peruskäsitys ohjelmoinnista, sen merkityksestä ja mahdollisuuksista. Miten ohjelmointia voidaan opettaa ja mitä mahdollisuuksia ja työkaluja on tarjolla kouluille? Koulutus toimii inspiraationa koulujen omien opetussuunnitelmien laatimiseen.

Toteutusaika

Tilauskoulutus

Kesto

1pv

Kenelle

Koulutus soveltuu kaikille perusasteen opettajille oppiaineesta riippumatta

Koulutuksen hyöty

Koulutuksen jälkeen osallistuja

  • Tietää, miten ohjelmointia voidaan opettaa eri luokka-asteilla
  • Osaa käyttää eri ohjelmointiympäristöjä ja välineitä omassa opetuksessaan
  • Omaa valmiuden opettaa ohjelmointia

Esimerkki päivän ohjelmasta

Mitä ohjelmointi on?

  • Kuinka kone saadaan tottelemaan ihmistä? Miten ohjelmointi liittyy nykyaikaisiin töihin?
  • Ohjelmointi Suomen kouluissa, historia viidessä minuutissa

Ohjelmointi ja opetussuunnitelma

  • Miten ohjelmointi näkyy opetussuunnitelmassa?
  • Miten ohjelmointia voi opettaa: mitkä ovat ohjelmoinnin mahdollisuudet ja tavat koulussa?

Ohjelmointi eri luokka-asteilla ja oppiaineissa

  • Miten ohjelmoinnilla voidaan tukea eri oppiaineiden välistä yhteistyötä?
  • Miten ohjelmointi kehittyy luokka-asteelta toiselle siirryttäessä? Tutustutaan etukäteen tilaajan kanssa sovittuihin yleisimpiin ohjelmointikieliin, muun muassa Scratch vs. Scratch Jr, sekä valikoidut kuvake- ja tekstipohjaiset ohjelmointiympäristöt

Esimerkkejä ja ohjelmointiharjoituksia

  • Opetukseen soveltuvia ohjelmointiympäristöjä ja ohjelmointiharjoituksia

Yhteenveto ja lopetus

Huom! Koulutuksen tarkemmasta sisällöstä sovitaan tilaajan kanssa.

Tiedustelut

Tilaa koulutus omalle työyhteisöllesi! Ole yhteydessä Iiris Peuraan, iiris.peura@edita.fi +358 40 842 5036

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja räätälöidään tilaajaorganisaation koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti. Kaikille osallistujille lähetetään ennakkokysely, jolla varmistetaan koulutuksen sopivuus ryhmälle.

Yhteydenottopyyntö