Jarkon Minecraft koulutuksella iloa ja pelillistämistä opetukseen!

Pelit lisäävät pelaajien välistä sosiaalisuutta, ryhmätyötaitoja, motorisia taitoja sekä ajattelukykyä. Tulevaisuuden opiskelija, joka on jo lapsuudessaan tottunut pelaamaan pelejä arvostaa pelien hyödyntämistä opetusmetodina.

PELAAMINEN TUKEE OPPILAAN AKTIIVISTA OPPIMISPROSESSIA
Digitaalisessa maailmassa kasvaneet nuoret eivät vierasta tietotekniikkaa, ja he omaksuvat nopeasti erilaisen tavan kommunikoida ja oppia. Perinteiset opetusmenetelmät eivät luo heille tarpeeksi haasteita.
Peleillä on ominaisuuksia, jotka voivat tukea oppimista erittäin tehokkaasti.

Oppiminen on aktiivinen toiminto, joten pelkkä tiedon ”syöttäminen” oppilaaseen ei riitä; oppilaan tulee itse aktiivisesti prosessoida oppimaansa.
Pelit vaativat aktiivista toimintaa, joka siten tukee oppilaan aktiivista oppimisprosessia.

JARKON MINECRAFT: EDUCATION EDITION -KOULUTUKSESTA INNOSTAVAMPAAN OPPIMISEEN
Jarkko Sievi, FM, toimii aineenopettajana Helsingissä ja on Educoden sertifioitu Minecraft: Education Edition -kouluttaja. Jarkolla on vankka kokemus tietotekniikan opettamisesta koulussa ja kouluttajana toimimisesta.

Oppimisympäristönä, Minecraft: Education Edition on mitä parhain, koska pelinä Minecraft innostaa niin opettajan kuin oppilaan, – kertoo Jarkko.
Minecraft on useimmille oppilaille tuttu peliympäristö ja oppilaat ovat erittäin motivoituneita käyttämään Minecraftia. Minecraftin käyttäminen opetuksessa mahdollistaa oppilaan toimimisen aktiivisena oppijana ja tiedon rakentajana. Lisäksi Minecraftin käyttäminen opetuksessa lisää oppilaan yhteistyötaitoja ja ongelmanratkaisukykyjä, kuvailee Jarkko.

“ Olen käyttänyt Minecraft: Education Editionia 8.lk:n tietotekniikan oppilaiden kanssa ja huomannut, kuinka oppilaiden keskittymiskyky ja ryhmätyötaidot ovat parantuneet oppilaiden työskennellessä Minecraft- maailmassa.” – toteaa Jarkko.

MITÄ OPETTAJA HYÖTYY EDUCODEN MINECRAFT: EDUCATION EDITION – KOULUTUKSESTA?
1. Digitaalisiin peleihin perustuva oppiminen vastaa nykyisten ja tulevien sukupolvien oppimistapoja ja -tarpeita.
2. Digitaalisten pelien käyttö opetuksessa on motivoivaa, koska pelaaminen on hauskaa.
3. Digitaalisten pelien käyttö opetuksessa on monipuolista ja mukautettavissa lähes mihin tahansa aiheeseen, informaatioon tai opittavaan taitoon.
4. Oikein käytettynä pelit ovat tehokas opetuksen apuväline.

Koulutuksessa tutustutaan Minecraft: Education Editionin pedagogisiin mahdollisuuksiin ja opitaan Minecraftin perusteet. Opettaja saa tietoa, miten eri oppiaineiden sisältöjä voi käsitellä Minecraftin avulla oppilaslähtöisesti ja yhteistoiminnallisesti. Koulutuksessa opettaja saa myös valmiudet ottaa Minecraft: Education Edition -ympäristö osaksi omaa opetustaan.

“Koulutukseen osallistuminen ei vaadi esitietoja tai -taitoja, sillä opettaja oppii Minecraftin perusteet koulutuksen aikana. Innokas ja avoin asenne uudenlaiseen oppimiseen ovat hyviä lähtökohtia osallistua Minecraft: Education Edition -koulutukseen.”- innostaa Jarkko.