Hyvinvointiosaajia työyhteisöihin

Educode on nyt Edita!

Koulutukset löydät jatkossa täältä: https://www.editapublishing.fi/koulutukset/opetus-ja-kasvatus

 

Ilmoittautuminen on päättynyt 8.9.2019 ja valinnoista on lähtenyt tieto ilmoittautuneille 13.9.2019.

 

Henkilöstön hyvinvoinnilla on merkittävä rooli oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnissa. On olemassa vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että sekä opettaminen että oppijan ja opettajan välinen suhde ja vuorovaikutus ovat hyvin tärkeitä menestyksekkäässä oppimisessa. Hyvinvointia ja oppimista ei voi erottaa; hyvinvointi mahdollistaa oppimisen ja toisaalta oppiminen tukee hyvinvointia.

Hyvinvointia voidaan oppia, opettaa ja osata. Koulutukseen valitaan yhteensä 30 oppilaitosten ja päiväkotien henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostunutta henkilöä. Koulutuksen osallistujat kehittävät hyvinvoinnin osaamista ja oppimista omassa työyhteisössään ja luovat ketterien kokeilujen kautta malleja, joita voidaan soveltaa laajemminkin.

Koulutuspäivät ja sisällöt

Koulutuskokonaisuus muodostuu yhteensä kahdeksasta lähipäivästä, joissa tarkastellaan hyvinvoinnin tunnusmerkkejä, hyvinvointitaitoja ja niiden oppimista ja opettamista sekä vertaisohjaajan taitoja. Lähijaksojen välillä koulutukseen osallistujat kehittävät hyvinvointiosaamista omassa työyhteisössään välitehtävien ja ohjauksen avulla. Koulutuksen osallistujista muodostuu hyvinvointiosaajien valtakunnallinen verkosto.

Aloitus: Hyvinvoivan koulun ja päiväkodin tunnusmerkit

Aika: pe 4.10.2019

Paikka: Edita Publishingin toimitilat, Verkkosaarenkatu 5, Helsinki

Kouluttajat: Merja Hautakangas ja Tarja Tuomainen

Sisällöt:

Aloituspäivässä tarkastellaan hyvinvoinnin tunnuspiirteitä yhteisön ja yksilön tasolla. Miten hyvinvointi määritellään, mitä ovat hyvinvointitaidot ja miten niitä voi oppia?

Aloituspäivässä perehdytään myös välitehtävänä jokaisen osallistujan omassa työyhteisössä tehtävään hyvinvointikartoitukseen.

 

Osa 1: Kohti hyvinvoivaa koulua ja päiväkotia ja vertaisohjaajataidot 

Aika: to-pe 31.10.-1.11.2019

Paikka: Edita Publishingin toimitilat, Verkkosaarenkatu 5, Helsinki

Kouluttajat: Tarja Tuomainen, Kaili Kepler-Uotinen, Mauri Aalto ja Päivi Nilivaara

Hyvinvointi on kaiken oppimisen edellytys. Hyvinvointia tarvitaan niin koulun työyhteisössä kuin oppilaiden kesken. Tässä prosessikoulutuksessa oman organisaation hyvinvointia lähdetään rakentamaan tukena kouluttajien omakohtainen kokemus matkasta kohti hyvinvoivaa koulua.

Osallistujat perehtyvät vertaisohjaajataitoihin, omaan rooliinsa hyvinvointiosaamisen asiantuntijana ja siihen miten he omalla asiantuntijuudellaan edistävät yhteisön ja sen yksilöiden hyvinvoinnin kehittymistä yhdessä tekemisen kautta.

Lähipäivien aikana katsotaan myös välitehtävänä jokaisen osallistujan omassa työyhteisössä tehtyä hyvinvointikartoitusta.

 

Osa 2: Arvostava kohtaaminen ja ryhmäilmiöt

Aika: to-pe 21.-22.11.2019

Paikka: Edita Publishingin toimitilat, Verkkosaarenkatu 5, Helsinki

Kouluttajat: Tarja Tuomainen, Satu Harjunen, Eine Kaartinen, Tommi Hoikkala ja Jyrki Laine

Koulutusosiossa käsitellään viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityöstä hyvinvoinnin työvälineinä. Kouluttajan johdolla pohditaan yksilön vastuuta yhteisötason vuorovaikutuksen onnistumisesta ja toisaalta jokaisen oikeutta kuulluksi tulemiseen.

Osallistujat tutustuvat dialogiin työskentelytapana.

Koulutusosiossa perehdytään ryhmäilmiöihin ja ryhmädynamiikkaan sosiaalipsykologian tietoon perustuen. Osallistujien ymmärrys ryhmädynamiikasta niin oppilas- kuin aikuisryhmienkin kohdalla kehittyy.

Tutustutaan ryhmän toimintaan vaikuttaviin tekijöihin ja siihen miten niitä voi kehittää sekä hyödyntää niin luokassa kun työyhteisössäkin. Yhteisötasolla, miten minä vaikutan ilmapiiriin.

 

Osa 3:  Tunnetaidot viestinnässä ja hyvinvointi osaksi toimintakulttuuria

Aika: ti-ke 4.-5.2.2020

Paikka: Edita Publishingin toimitilat, Verkkosaarenkatu 5, Helsinki

Kouluttajat: Tarja Tuomainen, Päivi Nilivaara ja Katri Lehtovaara

Viestintäteemaan pureudutaan myös kodin ja koulun/päiväkodin välisen yhteistyön näkökulmasta ja mietitään, minkälaiset taidot ovat apuna rakentavan vuorovaikutuksen onnistumisessa niin yksittäisen opettajan kun koko koulunkin kohdalla.

Osallistujat perehtyvät lisäksi yksilön oman hyvinvoinnin muodostumiseen ja viestinnän onnistumista tukeviin tunnetaitoihin, joita tarvitaan arvostavassa kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa.

Osallistujat suunnittelevat hyvinvointiosaamisen levittämisen jatkoa omassa työyhteisössään ja hyvinvointitaitojen tuomista pysyväksi osaksi toimintakulttuuria. Lähitapaamisessa jaetaan ideoita ja sparrataan toisten suunnitelmia.

 

Päätös: Kokeiluista skaalautuviksi malleiksi

Aika: ma 23.3.2020

Paikka: Helsinki (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Kouluttajat: Tarja Tuomainen ja Mauri Aalto

Viimeisellä lähitapaamiskerralla käydään läpi vuoden kokeilujen onnistumisia ja suunnitellaan ketterien kokeilujen muuttamista skaalautuviksi malleiksi.

 

Lähitapaamiset järjestetään Helsingissä, paikka tarkentuu myöhemmin.

 

Kenelle

Koulutukseen valitaan oppilaitosten ja päiväkotien henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneita henkilöitä.

Koulutukseen otetaan hakemusten perusteella 30 osallistujaa.

 

Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2019 ja valinnoista tiedotetaan viikon 37 aikana.

 

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa, osallistujille maksutonta täydennyskoulutusta.

Osallistujat vastaavat itse matkakuluistaan.