Fasilitointitaidot

FASILITOINTITAIDOT johtajan/esimiehen/tutoropettajan työkaluna

Valmennuspäivän tavoitteena on oppia innostamaan ja aktivoimaan  koko työyhteisö ja jokainen jäsen mukaan, jotta yhteinen päämäärä voidaan saavuttaa.

Kenelle

Tämä valmennus sopii johtajille, esimiehille, tutoropettajille ja kaikille, joiden tehtävänä on ohjata ryhmää toimimaan rakentavasti. Päivän aikana osallistuja saa vahvan kokemuksen, tiedot ja taidot siitä, miten ryhmäprosessia voidaan ohjata niin, että aikaa ei hukkaannu vaan päästään heti tuloksellisiin ja innostaviin keskusteluihin ja jokainen saa oman ideansa näkyville.

Menetelmät

Päivä toteutetaan kokonaisuudessaan fasilitoinnin menetelmin. Teoria, fasilitoinnin menetelmät, kokemusten jakaminen, harjoittelu, sovellukset eri tilanteisiin ja oma suunnittelu vuorottelevat. Päivän aikana oppii ymmärtämään ja käyttämään fasilitoinnin perusmenetelmiä ja soveltamaan niiitä eri tilanteisiin eri kokoisille ryhmille.

Koulutuksen sisältö

  • Fasilitoinnin tavoitteet ja ryhmän virittäytyminen
  • Fasilitointi ja yhteisöllinen toimintakulttuuri
  • Taustat ja hyödyt eri tilanteissa
  • Fasilitointi käytännössä –prosessin vaiheet
  • Omaa harjoittelua fasilitaattorin roolissa
  • Millaista on hyvin fasilitoidun kokouksen/palaverin keskustelu

Minä fasilitaattorina

  • Omaa harjoittelua fasilitaattorin roolissa
  • Oman fasilitointi-työkalupakin koonti

Tiedustelut

Kysy lisää ja tilaa räätälöity koulutus omalle työyhteisöllesi!

Ota yhteyttä Iiris Peuraan, iiris.peura@edita.fi, 040 842 5036

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajaorganisaation koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti. Kaikille osallistujille lähetetään ennakkokysely, jolla varmistetaan koulutuksen sopivuus ryhmälle.

Yhteydenottopyyntö