Avaimia pedagogiseen johtamiseen

Vertaisauditointi- ja valmennusohjelma – Kohti oppivaa yhteisöä

Koulun kestävä johtaminen kehittyy yhdessä oppien

Tavoite

Valmennuksessa johtoryhmä omaksuu tehokkaat pedagogisen johtamisen menetelmät.

Koulun johtoryhmän ja tiimiorganisaation työ tehostuu ja opetuksen sekä oppimisen laatu nousee. Tulevaisuustaitojen oppiminen ja yhdessä oppimisen periaatteet tulevat osaksi koulun johtamista ja toimintakulttuuria käytännön kehittämistehtävien kautta. Oppimisen ilo ja positiivisuus vahvistavat jokaisen oppilaan ja opettajan motivaatiota ja luo pohjan elinikäisen oppimisen polulle.

Valmennus perustuu vertaisauditoinnin pohjalta muodostettuun tiedostettuun arvioon pedagogiikan kehitysvaiheesta. Valmennusprosessi kontaktijaksoineen ja välitehtävineen perustuu pedagogiikan kehitysvaiheen seuraamiseen ja se etenee asiakkaan kanssa neuvotellen laadittuun joustavaan suunnitelmaan kehittämisen sykleistä.

Johtamisen periaatteet muokataan yhdessä jokaisen johtoryhmän ja koulukulttuurin kannalta sopivaksi.

Hyöty kouluille ja osallistujille

Koulun johtoryhmä saa auditointiprosessin kautta tietoa oman koulun kehittämiskohteista. Johtoryhmän kehittämis- ja johtamisosaaminen  karttuu valmennuksessa yhdessä tekemällä  ja työssä oppimalla. Johtoryhmä vahvistuu ja keskusteluyhteys muiden ohjelmassa olevien koulujen kanssa syvenee.

Osallistuja saa vankat tiedot ja taidot johtoryhmätyöskentelystä, oppivan yhteisön kehittämisestä ja hänen oma johtajuutensa kehittyy.

Miten?

Ohjelman rakenne: vertaisauditointi – neljä koulutuspäivää

Ennakkokysely ja koulukohtainen vertaisauditointi, 1 pv

 • ennakkokirje osallistujille ja ohjeet vertaisauditoijille
 • tulokset ja keskeisimmät kehittämissuositukset osallistuvalle koululle luottamuksellisena ennen valmennusohjelman alkua

 

Ensimmäinen valmennusjakso, 2 pv

 •  meidän avaimemme pedagogiseen johtamiseen
 •  yhteinen arvio pedagogisen kehittymisen vaiheesta

Vertaisauditoinnin tulokset

 • koulun/kunnan tulokset
 • keskeisimmät kehittämiskohteet
 • ehdotukset ja kehittämissuositukset

Yhteistoiminnallinen kehittäminen

 • periaatteet ja työtavat
 • tavoitteiden määrittely ( pohjautuu mm. seuraaviin suunnitelmiin ja dokumentteihin; OPS, KuntaKesu, koulun/koulujen kehittämissuunnitelmat)
 • työskentely
 • kehittämiskohteiden määrittely ja etenemissuunnitelma
 • kehittämiskohteiden yhteistoiminnallinen kehittäminen
 • syväanalyysi työtapana

Välitehtävän anto:

 • kehittämiskohteiden syväanalyysi
 • kehittämiskohteiden koulukohtainen viestintä ja kehittäminen

 

Toinen valmennusjakso, 1 pv (ohjelma täsmentyy auditoinnin tulosten pohjalta)

Pedagogisen kehittämisen tietoisuus

 • tavoitteet ja keinot pedagogiselle johtamiselle
 • syvänalyysi pedagogisen kehittymisen vaiheesta
 • seuraava yhteistoiminnallisen kehittämisen sykli

Strateginen ja systeeminen kehittäminen
Viestintä ja osallistaminen/osallisuus

 

Kolmas valmennusjakso, 1 pv (ohjelma täsmentyy auditoinnin tulosten pohjalta)

Pedagogisen kehittämisen yhtenäisyys

 • pedagogisen johtamisen tulokset tässä vaiheessa
 • pedagogisen kehittymisen yhtenäisyys ja koherenssi
 • seuraava yhteistoiminnallisen kehittämisen sykli
 • jatkuva kehittäminen osaksi koulun toimintakulttuuria

Jatkuva  kehittäminen ja vertaisauditointi osaksi koulun toimintakulttuuria
Kehittämisen koherenssi ja yhteistoiminnallisen kulttuurin vahvistaminen

 

Koulukohtainen kehittäminen, kesto noin  5 tuntia

 • auditoinnin tulokset
 • keskeisimmät kehittämissuositukset

 

Tiedustelut

Kysy lisää ja tilaa räätälöity valmennusohjelma omalle organisaatiollesi!

Ota yhteyttä Iiris Peuraan, iiris.peura@edita.fi, 040 842 5036 tai jätä tarjouspyyntö.

Valmennukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajaorganisaation koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

Yhteydenottopyyntö