Arviointikulttuurin kehittyminen ja sähköistyminen aineenopetuksessa

Nykykoulussa haasteina ovat opiskelijoiden yksilöllinen kohtaaminen suurissa heterogeenisissa opetusryhmissä sekä arviointikäytänteiden monipuolistaminen ja jatkuva arviointi ilman, että opettajan työmäärä kasvaisi merkittävästi.

Koulutuksessa tarkastellaan arviointiprosessia isona kokonaisuutena opettamisessa ja oppimisen ohjaamisessa. Lisäksi kohdennetaan ja täsmennetään osallistujien omia ajatuksia arviointiin liittyvissä asioissa sekä etsitään eväitä oman opettajuuden kehittämiseksi.

Kesto

1 pv, klo 9-16

Kenelle

Koulutus soveltuu aineenopettajille

Hyöty osallistujalle

Koulutuksessa annetaan konkreettisia käytännön toimintamalleja opettajien tueksi arvioinnissa sekä tarjotaan eväitä oman opettajuuden kehittämiseksi.

Koulutuksen sisältö

Tavoitteiden merkitys arvioinnissa ja oppimisen ohjaamisessa

  • Voiko selkeästi viestityillä tavoitteilla sitouttaa opiskelijoita ja ohjata heidän oppimistaan?

Omat arviointikäytänteeni

  • Miten arvioin opiskelijoita ja miksi teen sen juuri siten?
  • Mikä arvioinnissani on kaikkein oleellisinta?

Arviointikäytänteiden päivitys ja sähköiset työkalut jatkuvan itsearvioinnin tukena

  • Miten uusi OPS edellyttää meitä muuttamaan arviointiajatteluamme ja miten se toteutetaan käytännössä?
  • Onko jatkuva arviointi ääretön työtaakka opettajalle?
  • Minkälaisilla sähköisillä työkaluilla arviointityötä voidaan ohjata oppilaslähtöisempään suuntaan?

Työyhteisön ja oman opettajuuden kehittäminen

  • Minkälainen opettaja haluaisin tulevaisuudessa olla?
  • Mitä työolosuhteissani, resursseissani tai asenteissani pitäisi muuttu, jotta pystyisin kehittymään opettajana haluamaani suuntaan?

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Pekka Peura, joka on Ylen Koulukorjaamostakin tutuksi tullut opetuksen uudistaja.

Pekka Peuralta, Markus Humalojalta ja Marika Toivolalta ilmestyy toukokuussa kirja Flipped learning – Käänteinen oppiminen. Tutustu kirjaan tästä.

 

Tilaa koulutus työyhteisöllesi omana toteutuksena

Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai kouluusi, ole yhteydessä Iiris Peuraan, iiris.peura@edita.fi +358 40 842 5036

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

Yhteydenottopyyntö