Arviointi apuna oppimiskulttuurin rakentamisessa 14.3.2019

Arviointi apuna oppimiskulttuurin rakentamisessa 14.3.2019

Tuntuuko, että uusi arviointi työllistää liiaksi ja tuhlaa aikaasi kaikkeen epäoleelliseen? Tarvitsetko apua arviointikulttuurin rakentamisessa ja uuden opetussuunnitelman hengen saavuttamisessa?

Tässä koulutuksessa opit kääntämään arvioinnin oppimisen voimavaraksi! Lue lisää ja varaa oma paikkasi!

Arvioinnilla on kaksi tehtävää: oppimista edistävä ja ohjaava tehtävä (formatiivinen arviointi) sekä oppimisen todentaminen (summatiivinen arviointi). Oppimisen todentaminen tehdään suhteessa opetussuunnitelman antamiin kriteereihin. Tässä koulutuksessa painopiste on formatiivisen arvioinnin pedagogiikassa. Käänteinen oppiminen ja käänteinen arviointi toimivat esimerkkinä oppimiskulttuurin ja arviointikulttuurin yhdistämisestä.

Jotta arvioinnilla olisi merkitystä oppilaan oppimisen kannalta, tulee siinä ilmetä oppilaan kehittymisen mahdollisuudet sekä oppimisen potentiaalisuus siinä, mitä oppilas sanoo tai tekee. Käänteisessä arvioinnissa fokus käännetään voimakkaasti itsearviointiin ja vertaisarviointiin. Itsearviointi pohjautuu oppilaiden asettamiin tavoitteisiin ja siinä on kyse oppilaan oman oppimisprosessin valvomisesta ja oppimisen tukemisesta. Vertaisarvioinnin tärkein olemus on puolestaan toisten oppimisen tukemisessa, ei sen arvostelemisessa. Vertaisarviointi auttaa oppilaita yhteisohjautumaan, olemaan kriittisiä valintojaan kohtaan sekä tekemään johtopäätöksiä sen perusteella, mitä toiset pitävät hyvänä tai huonona. Kyse ei ole pelkästään oppimisen omistajuudesta vaan kyvystä jakaa oppimisprosessin omistajuus tarvittaessa.

Kun oppimista tarkastellaan yksittäisen oppilaan edellytysten kannalta, ei samana kaikille, johtaa se väistämättä tilanteeseen, etteivät kaikki tule oppimaan kaikkea. Miksi arvioinnin sitten pitäisi ylipäätään olla sen illuusion romuttamista, että kaikki ovat oppineet kaikki asiat?

Koulutukseen voit virittäytyä lukemalla Uuden Suomen artikkelin Matematiikan opettaja kypsyi järjestelmään ja lopetti kokeet: ”Hälytyskellot soivat, jos oppilas sanoo ettei muista”. Lue myös Opettaja-lehden juttu arvioinnista!

Toteutusaika ja -paikka

14.3.2019, Koulutus pidetään Helsingissä hyvien kulkuyhteyksien varrella

Kesto

9:00-16:00

Kenelle

Opettajille ja rehtoreille kouluasteesta riippumatta

Hyöty osallistujalle

Koulutuksessa autetaan opettajaa näkemään arviointi uudessa valossa. Niin kauan kun arviointi nähdään numeroina, tuntuu typerältä yrittää sanoa sitä muuten paremmin kuin numerona. Kun päästään siihen, että arviointi on oppimisen kehittämistä sekä itseohjautuvuuden tukemista, ei numeroarvosana välttämättä tunnukaan enää järkevältä, koska se ei konkreettisesti anna palautetta ja ohjaa. Numerot sinällään eivät ole pannassa, niiden lähtökohtana ei kuitenkaan tulisi olla opettajan arvostelu.

Koulutus auttaa ymmärtämään, miksi arvioinnista ei tule tehdä irrallista palikkaa, eikä ensisijaisesti koko koulun yhteistä liian tiukaan sidottua käytännettä. Formatiivista arviointia ei tueta tukeutumalla behavioristisiin näkemyksiin oppimisesta ja arvioinnista. Jokaisen opettajan on saatava käyttää ammattitaitoaan myös arvioinnissa ja annettava luoda oma arviointikulttuurinsa.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa tutustutaan käänteiseen oppimiseen ja sitä tukevaan käänteiseen arviointiin, joilla vastataan uuden opetussuunnitelman peräänkuuluttamaan oppilaskeskeiseen oppimisnäkemykseen.

Opettajat haastetaan kriittisesti pohtimaan omaa oppimis- ja arviointikulttuuria, muodostamaan visio tulevasta sekä tarjotaan pedagogista tukea konkreettiseen muutokseen. Arviointia ei saa nähdä irrallisena kokonaisuutena, suoritteena, vaan prosessina, jolla autetaan oppilasta oppimaan. Arviointi tulee nähdä yhtenä tärkeimpänä opettajan työkaluna oppimiskulttuurin rakentamisessa.

Koulutuksen ohjelma

  • Virittäytyminen päivään
  • Toiminnallista työskentelyä: Oman oppimiskulttuurin haastaminen
  • Teoriaa käänteisestä oppimisesta
  • Toiminnallista työskentelyä: Visio
  • Teoriaa oppimiskulttuuria tukevasta arvioinnista
  • Toiminnallista työskentelyä: Oman arviointikulttuurin suunnittelua
  • Päätöskeskustelu: Kasvatuskumppanuus

Perumisehdot

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. Myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle henkilölle.

Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Tilaa koulutus työyhteisöllesi omana toteutuksena

Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai kouluusi, ole yhteydessä Iiris Peuraan, iiris.peura@edita.fi +358 40 842 5036

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

Pekka Peura, Markus Humaloja ja Marika Toivola ovat julkaisseet  kirjan  Flipped learning – Käänteinen oppiminen. Tutustu kirjaan tästä.

Yhteydenottopyyntö