Month: February 2024

5 posts

Ekologisesti Kestävä Arkkitehtuuri

Ekologisesti kestävä arkkitehtuuri keskittyy ympäristön suojeluun, luonnonvarojen säästeliääseen käyttöön ja energiatehokkuuden maksimointiin. Tämän suuntauksen myötä rakennusalalla pyritään vähentämään…